نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمد ارزیابی اثرات حفر تونل بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین با استفاده از روش تفاضل محدود [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • آقاجان نشتایی، مرتضی کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]

ا

 • ابریشمی، سعید تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 10-10]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی تأثیر برهم‌کنش ماشین TBM و زمین بر روی تغییرات نیروی پیشران و نرخ نفوذ ماشین-مطالعه‌ی موردی: تونل انتقال آب کرج-تهران(قطعه‌ی 2) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]
 • احمد خان پور، محمد ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 77-84]
 • ایران نژاد، مهدی تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]
 • ایران نژاد، مهدی بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 725-732]
 • ارباب پور بیدگلی، محمد ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]
 • ارباب پور بیدگلی، محمد اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 12-12]
 • ارونقی، هادی بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • اسفندیاری، اکبر شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • اسفندی سرافراز، مهدی مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 101-110]
 • اصفهانی، محمد رضا بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • اصفهانی، محمد رضا رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 685-698]
 • اصفهانی، محمد رضا ترکیب جزء تیرستونی چندگانه فیبری شبه‌تیموشنکو و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده در تحلیل سازه‌های بتن مسلح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 733-748]
 • اکبری، اصغر نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]
 • البرزی ورکی، مهدی ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 671-684]
 • امانی، احسان ارائه تابع تخمین حداقل مربعات متحرک نگاشتی برای روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 805-816]
 • امیری، سیامک بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 13-13]
 • اوریا، احد ارزیابی رفتار تحکیمی و مقاومت برشی خاک‌های رسی آلوده به شیرابه‌ زباله‌ی جامد شهری‌ [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 351-366]

ب

 • بازیار، محمد حسن بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • بحرینی مطلق، مسعود پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • برزگر، مهربد بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 221-230]
 • بزرگمهر، بهنام بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • بطهایی، اکبر کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]
 • بهشتی اول، سیدبهرام کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • بهنام فر، فرهاد بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 67-76]
 • بوداقپور، سیامک اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]

پ

 • پارسا، چواد مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 3-3]
 • پارساجو، حامد ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر سیستم های تصفیه لجن تصفیه خانه های فاضلاب اردبیل و خلخال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 243-256]
 • پارسائی، عباس پیش‌بینی دبی جریان در کانال مرکب مستقیم با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 645-656]
 • پایسته، میلاد کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • پایسته، میلاد آنالیز حساسیت عوامل هیدرولیکی موثر بر مکش ناگهانی آلودگی در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 6-6]
 • پایسته، میلاد بررسی اندرکنش عوامل هیدرولیکی موثر بر میزان مکش ناگهانی آلودگی به خطوط انتقال در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 12-12]
 • پدرام، مسعود شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • پیمان، صفا تحلیل و بررسی بارگذاری انفجاری سازه های زیرزمینی بتن مسلح تحت اثر انفجار مدفون [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 3-18]
 • پیمان، صفا بررسی مکانیک شکست پانل بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 2-2]
 • پناغی، کامران مطالعه آزمایشگاهی و عددی خرابی در سنگ گرانیتی با استفاده از تانسور ترک مرتبه دوم [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 415-424]
 • پهلوان، حسین ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با روش ژاکت فولادی ستونها به روش احتمالاتی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 585-598]

ت

 • تجدید خواجه، مهسا بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل اثر ساخت تونل جدید بر تونل موجود در محل تقاطع غیرهم سطح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 817-830]
 • تحقیقی، حسین ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مقید شده با مهاربندهای کمانش تاب هسته مرکب [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 671-684]
 • ترابی، مهدی رفتار لرزه ای مبتنی بر عملکرد خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته تحت زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 619-630]
 • تقوی پارسا، محمدحسین تحلیل و بررسی بارگذاری انفجاری سازه های زیرزمینی بتن مسلح تحت اثر انفجار مدفون [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 3-18]
 • توسلی، احسان بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 221-230]
 • توفیق، وحید مطالعه امکان‌سنجی تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه پوزولان طبیعی و پودر شیشه [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 169-182]
 • توکلی زاده، محمدرضا ترکیب جزء تیرستونی چندگانه فیبری شبه‌تیموشنکو و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده در تحلیل سازه‌های بتن مسلح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 733-748]

ث

 • ثابت‌ایمانی، علیرضا نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]

ج

 • جابری زاده، محمد بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • جعفری، محمدکاظم بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • جعفریان، یاسر بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • جهانشاهی، محمدرضا سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]

ح

 • حاجی آقایی کشتلی، مصطفی شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 599-616]
 • حاجی زاده، احمدرضا اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • حجازی، مهرداد تاثیر آرایش نوارهایFRP، ابعاد تیر و مقدار آرماتور کششی در ظرفیت برشی تیر بتن مسلح [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 465-478]
 • حجازی، مهرداد بررسی پارامتری عملکرد صفحات اتصال جوشی در قاب فولادی مهاربندی شده همگرا تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 8-8]
 • حیدری، مهرداد بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • حیدری دیگه‌سرا، پویا بررسی مکانیک شکست پانل بتنی لایه‌ای تابعی مقاوم در برابر بارگذاری ضربه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 2-2]
 • حرمتی، عبدالرضا استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • حسینی، سیدآرمین بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بازشوهای برون محور [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 17-17]
 • حسینی، سید مهدی بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • حسین زاده اصل، رضا بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • حسین زاده اصل، مسعود بررسی تاثیر انحراف تیر در اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بر افت مقاومت اتصال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 205-220]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی در بارندگی های شدید با شبیه سازی عددی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • حسنلوراد، محمود بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 657-670]
 • حمید زاده، مقداد بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 657-670]

خ

 • خیاطی، مهدی تحلیل ریسک پروژه با استفاده از مدل احتمالاتی یکپارچه بتا-اس و تابع کوپولای چند پارامتری [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 453-464]
 • خدابنده، محمد علی بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • خدمتی، محمدرضا شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • خردمندی، نرگس دقت پیش‌بینی مدول الاستیسیته با استفاده از روش محاسبات معکوس و مدل‌های مبتنی بر پارامترهای مستقل در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 267-284]
 • خرمی، محمد تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 10-10]
 • خزائی، جهانگیر مطالعه تاثیر اجرای پله بر پایداری دیوار حائل خاک مسلح در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 713-724]
 • خسروی، محمد اعظم ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]
 • خلج زاده، محمد حسین ارزیابی اثرات حفر تونل بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین با استفاده از روش تفاضل محدود [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • خواستار بروجنی، میلاد بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • خوشرو، معین تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 523-534]

د

 • دانش، فخرالدین مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 101-110]
 • دباغ، رحیم کنترل کیفیت آماری بر‌اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 699-712]
 • درویشان، احسان تشخیص آسیب دیدگی در پل های کابلی با استفاده از آنالیز دامنه فرکانس و خوشه بندی داده ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 767-780]
 • دلنواز، علی تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتنهای کربناته شده حاوی میکروسیلیس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 367-376]
 • دهقان، مصطفی بررسی تاثیر زاویه واگرایی حوضچه آرامش و موقعیت آب‌پایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدلسازی عددی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]
 • دیهیمی، نازنین تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]

ر

 • رازی، سینا بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • رامش، امین پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله های جامد شهری با استفاده از مدل هایپربولیک و روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی (EPR) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 793-804]
 • ربانی، پرهام بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش اختلاط خاک در عمق بر خصوصیات مهندسی خاک رس نرم تثبیت شده با سرباره و آهک [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 7-7]
 • رحیمیان، سلمان بررسی تاثیر بارگذاری حرارتی بر روی پوسته برج های خنک کن [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 631-644]
 • رحیمیان، محسن بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رحیمیان، محسن ارزیابی عملکرد مدل یکپارچه WRF/CALMET در توسعه میدان باد ورودی به مدل‌های کیفیت هوا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 10-10]
 • رستمی، فاطمه مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • رشیدی، عبداله بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رشیدی، یوسف بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 297-314]
 • رشیدی، یوسف ارزیابی عملکرد مدل یکپارچه WRF/CALMET در توسعه میدان باد ورودی به مدل‌های کیفیت هوا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 10-10]
 • رشیدپور، مصطفی ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رضایی، بهرام استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • رضایی، بهرام تعیین شرایط بهینه ظرفیت جذب و درصد جذب یون‌های سیانید با استفاده از گل قرمز فعال‌شده [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 377-388]
 • رضایی آذریانی، حسین بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • رضائی، زهره تحلیل تغییرات افت ناشی از وجود موانع در شبکه تهویه معادن با استفاده از شبیه سازی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 185-196]
 • رضائیان، جواد شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 599-616]
 • رمضانی، میثم کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]
 • رمضانیانپور، علی اکبر تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتنهای کربناته شده حاوی میکروسیلیس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 367-376]
 • رنجبرنیا، مسعود بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل اثر ساخت تونل جدید بر تونل موجود در محل تقاطع غیرهم سطح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 817-830]
 • رهایی، علیرضا ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 77-84]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل‌های قابی شکل فولادی و مقایسه با شاخص‌های خرابی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 757-766]
 • روزبهانی، رضا پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی قوس محور متأثر از تغییرات عرض کانال پایین‌دست [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 16-16]
 • روغنی، بردیا توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • رئیسی، محمد بهینه‌سازی تقویت ستون‌های بتن‌آرمه با مقطع مستطیلی توسط ورق‌های FRPبه روش دورپیچ [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 14-14]

ز

 • زارع، محمدرضا بررسی پارامتری عملکرد صفحات اتصال جوشی در قاب فولادی مهاربندی شده همگرا تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 8-8]
 • زارعیان، محمدجواد پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • زارعی فرد، محمدرضا تحلیل اندرکنش پوشش- توده سنگ در تونلهای حفاری شده در توده سنگ هوک و براون با در نظر گرفتن ناحیه آسیب دیده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 4-4]
 • زهرائی، سید مهدی کنترل نیمه‌فعال فازی سیستم یک درجه آزاد تحت تحریک ماشین‌های دوار با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شونده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 14-14]

س

 • سبزی، جواد رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 685-698]
 • سرورام، حامد مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • سعید زاده، مهسا بررسی تاثیر انحراف تیر در اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بر افت مقاومت اتصال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 205-220]
 • سلطان پور، رحمان بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 725-732]
 • سلماسی، فرزین بررسی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی در بارندگی های شدید با شبیه سازی عددی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه بر ضریب دبی دریچه قطاعی در شرایط جریان آزاد [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 157-168]
 • سلماسی، فرزین بررسی آزمایشگاهی اثرات تعداد پله، شیب و اندازه ذرات بر استهلاک انرژی در سرریزهای پله ای توری سنگی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 749-756]
 • سلماسی، فرزین بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 3-3]
 • سلماسی، فرزین مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 3-3]

ش

 • شاکری، اسماعیل بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 67-76]
 • شاهجوئی، مهدی استخراج انتخابی منیزیم از تلخابه با استفاده از هیدروکسید سدیم: مطالعات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 59-66]
 • شاهرخی، مهدی مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 781-792]
 • شاه کرمی، نازنین بررسی خصوصیات نوسانات سطحی جریان عبوری از موانع با استفاده از اعداد بی‌بعد روشکو و اورسل [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 9-9]
 • شیخی، پیمان طراحی و ساخت دستگاه سطح شیبدار جهت مدلسازی اندرکنش سطح مشترک لایه های ژئوسینتتیک [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 15-15]
 • شیرزاد، اکبر کنترل کیفیت آماری بر‌اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 699-712]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 523-534]
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • شریعتمدار، هاشم بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 5-5]
 • شریفی، حمید رضا بررسی تأثیر سختی بر رفتار سازه های بلند مرتبه جداسازی شده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 11-11]
 • شعبانیان، محمدرضا ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-350]
 • شهبازی، افسانه مدلسازی و بهینه‌سازی جذب رنگزای کاتیونی کریستال بنفش در راکتور ناپیوسته [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 575-584]
 • شهبازی سحرانی، مهشید اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • شهیدی، میلاد مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 4-4]

ص

 • صادقی، نگین ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 77-84]
 • صادقی، نگین ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل‌های قابی شکل فولادی و مقایسه با شاخص‌های خرابی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 757-766]
 • صافی، علی تحلیل پایداری شبیه سازی هیبرید زمان- واقعی سازه چند طبقه بر اساس تأخیر زمانی عملگر هیدرولیکی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 391-400]
 • صالحی، شهرام بررسی پارامتری عملکرد صفحات اتصال جوشی در قاب فولادی مهاربندی شده همگرا تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 8-8]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی قوس محور متأثر از تغییرات عرض کانال پایین‌دست [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 16-16]
 • صباغ گل، محمد مطالعه امکان‌سنجی تثبیت خاک ماسه‌ای با ژئوپلیمر بر پایه پوزولان طبیعی و پودر شیشه [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 169-182]
 • صحرایی، علی بررسی اثر نانوذرات تیتانیوم اکسی دی فلوئوراید (TiOF2) بر روی رفتار شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 13-13]
 • صمدی بروجنی، حسین بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • صورتگر، امیر ابوالفضل ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]

ض

 • ضیایی موید، رضا امکان‌سنجی تزریق ‌هم‌زمان هیدرولیکی و الکتروفورتیک سیلیس کلوئیدی در ماسه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 285-296]

ط

 • طاهری، زهرا بررسی ازمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری طوقه های مشبک بر عمق ابشستگی پایه پل دوکی شکل [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 257-266]
 • طاهری، زهرا بررسی ازمایشگاهی اثر طوقه بر ابشستگی موضعی اطراف پایه پل دوکی شکل [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 1-1]
 • طاهری نسب، محمد کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • طلایی طبا، سید بهزاد بررسی تأثیر سختی بر رفتار سازه های بلند مرتبه جداسازی شده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 11-11]

ظ

 • ظهیری، عبدالرضا پیش‌بینی دبی جریان در کانال مرکب مستقیم با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 645-656]

ع

 • عابدی، عباس مطالعه تاثیر اجرای پله بر پایداری دیوار حائل خاک مسلح در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 713-724]
 • عاصمی، فرهاد مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 4-4]
 • عالم باقری، محمد شناسایی سیستم سازه ای مخزن فلزی هوایی ذخیره آب با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی و اعتبارسنجی مدل عددی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 6-6]
 • عالم باقری، محمد اثر اندرکنش بارهای محوری، برشی و خمشی بر کمانش ورقهای فولادی ساده و سوراخکاری شده [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 17-17]
 • عربانی، مهیار بررسی اثر نانوذرات تیتانیوم اکسی دی فلوئوراید (TiOF2) بر روی رفتار شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 13-13]
 • عطائی پور، مجید تحلیل تغییرات افت ناشی از وجود موانع در شبکه تهویه معادن با استفاده از شبیه سازی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 185-196]
 • علینژاد، خسرو کنترل کیفیت آماری بر‌اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 699-712]
 • عین اللهی، آرمین ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با روش ژاکت فولادی ستونها به روش احتمالاتی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 585-598]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید ارزیابی هندسه و مشخصات نامنظمی توپوگرافی در تعمیم نتایج تحلیل لرزه‌ای-زلزله منجیل در مناطق دارای خاک نوع دو [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • غلامی، محسن بررسی تأثیر برهم‌کنش ماشین TBM و زمین بر روی تغییرات نیروی پیشران و نرخ نفوذ ماشین-مطالعه‌ی موردی: تونل انتقال آب کرج-تهران(قطعه‌ی 2) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]
 • غلامی مایانی، محمد توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • غلمانی رشیدآباد، علی ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]

ف

 • فارسی جانی، علی ارزیابی رفتار تحکیمی و مقاومت برشی خاک‌های رسی آلوده به شیرابه‌ زباله‌ی جامد شهری‌ [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 351-366]
 • فتاحی، روح الله بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • فتائی، ابراهیم ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر سیستم های تصفیه لجن تصفیه خانه های فاضلاب اردبیل و خلخال [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 243-256]
 • فتحی‌مقدم، منوچهر نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]
 • فراهی، بهروز رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 685-698]
 • فرجی، صائب ارائه تابع تخمین حداقل مربعات متحرک نگاشتی برای روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 805-816]
 • فرخی، فرهنگ مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 4-4]
 • فرزان، امین بررسی پارامتریک دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 231-242]
 • فرودی خور، علی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی قوس محور متأثر از تغییرات عرض کانال پایین‌دست [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 16-16]
 • فیروزی، افشین تحلیل ریسک پروژه با استفاده از مدل احتمالاتی یکپارچه بتا-اس و تابع کوپولای چند پارامتری [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 453-464]
 • فیروزی یگانه، ساینا سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • فهیمی فر، احمد تحلیل اندرکنش پوشش- توده سنگ در تونلهای حفاری شده در توده سنگ هوک و براون با در نظر گرفتن ناحیه آسیب دیده [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 4-4]

ق

 • قیاسی، واحد بررسی پارامتریک دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 231-242]
 • قاسمی، مرضیه بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • قبادی، جواد شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 599-616]
 • قدیمی اردبیلی، نرمین ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-350]
 • قدوسی، پرویز بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 5-5]
 • قمشی، مهدی بررسی ازمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری طوقه های مشبک بر عمق ابشستگی پایه پل دوکی شکل [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 257-266]
 • قمشی، مهدی بررسی ازمایشگاهی اثر طوقه بر ابشستگی موضعی اطراف پایه پل دوکی شکل [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 1-1]

ک

 • کاتبی، علی تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 523-534]
 • کارخانه، سما ارزیابی هندسه و مشخصات نامنظمی توپوگرافی در تعمیم نتایج تحلیل لرزه‌ای-زلزله منجیل در مناطق دارای خاک نوع دو [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • کاردان مقدم، حمید پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • کاظم، حسین شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 479-490]
 • کیانی، علیرضا رفتار لرزه ای مبتنی بر عملکرد خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته تحت زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 619-630]
 • کتابی، حسین بررسی تعادلی و سینتیکی جذب رنگزای C.I. Basic red 14 بر روی جاذب ارزان قیمت فلدسپار [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 535-546]
 • کرامت، علیرضا آنالیز حساسیت عوامل هیدرولیکی موثر بر مکش ناگهانی آلودگی در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 6-6]
 • کرامت، علیرضا بررسی اندرکنش عوامل هیدرولیکی موثر بر میزان مکش ناگهانی آلودگی به خطوط انتقال در شرایط گذرا [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 12-12]
 • کرامتی، عباس مقایسه عملکرد سیستم‌های مختلف جداساز لرزه‌ای در پل‌های بزرگراهی شهری تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن مشخصه‌های اصلی رفتاری جداسازها [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 437-451]
 • کرامتی، محسن بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • کرامتی، محسن پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله های جامد شهری با استفاده از مدل هایپربولیک و روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی (EPR) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 793-804]
 • کریمی، ولی الله ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • کیلانه ئی، فواد تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • کلاهدوزان، مرتضی ارائه تابع تخمین حداقل مربعات متحرک نگاشتی برای روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 805-816]
 • کولیوند، حبیب مدلسازی و بهینه‌سازی جذب رنگزای کاتیونی کریستال بنفش در راکتور ناپیوسته [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 575-584]

گ

 • گلرو، امیر سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • گلرو، امیر ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه مقرون‌به‌صرفه پایش سلامت راه [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 16-16]
 • گلشنی، علی اکبر مطالعه آزمایشگاهی و عددی خرابی در سنگ گرانیتی با استفاده از تانسور ترک مرتبه دوم [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 415-424]

ل

 • لاجوردی، سید حمید بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش اختلاط خاک در عمق بر خصوصیات مهندسی خاک رس نرم تثبیت شده با سرباره و آهک [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 7-7]
 • لاجوردی، سید حمید طراحی و ساخت دستگاه سطح شیبدار جهت مدلسازی اندرکنش سطح مشترک لایه های ژئوسینتتیک [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 15-15]

م

 • محی الدین، اسعدی بررسی مکانیزم خرابی رطوبتی در مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختلاط [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 425-436]
 • محبی، بنیامین تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • محتشم، کمال پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 18-18]
 • محمدی، عرفان تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 143-156]
 • محمدی، میترا تاثیر آرایش نوارهایFRP، ابعاد تیر و مقدار آرماتور کششی در ظرفیت برشی تیر بتن مسلح [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 465-478]
 • محمدپور سلوط، رسول بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 657-670]
 • محمد ولی سامانی، جمال بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 13-13]
 • محمودزاده، احمدرضا سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • مدرس، امیر دقت پیش‌بینی مدول الاستیسیته با استفاده از روش محاسبات معکوس و مدل‌های مبتنی بر پارامترهای مستقل در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 267-284]
 • مدنی، حسن تحلیل تغییرات افت ناشی از وجود موانع در شبکه تهویه معادن با استفاده از شبیه سازی [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 185-196]
 • مرادی مقدم، حسین پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله های جامد شهری با استفاده از مدل هایپربولیک و روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی (EPR) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 793-804]
 • میرتبار، سیده زهرا اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 12-12]
 • میرحاجی، وحید بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 557-574]
 • میرحسینی، سید محمد رفتار لرزه ای مبتنی بر عملکرد خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته تحت زلزله‌های حوزه نزدیک [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 619-630]
 • مردی پیرسلطان، محمدرضا تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • میرزایی‌جشنی، مصطفی نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 547-556]
 • میرزازاده، علی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل‌های قابی شکل فولادی و مقایسه با شاخص‌های خرابی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 757-766]
 • مرشد، رضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر بار ثابت بر روی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده به وسیله پلیمرهای مسلح الیافی (FRP) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 221-230]
 • مرشد، رضا بررسی تاثیر بارگذاری حرارتی بر روی پوسته برج های خنک کن [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 631-644]
 • میرمحمدی، محسن اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 109-118]
 • مسلمان یزدی، حسنعلی تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 143-156]
 • مسلمان یزدی، محمدرضا تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 143-156]
 • مظاهری، مهدی بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 13-13]
 • مقدسی، احسان بررسی خصوصیات نوسانات سطحی جریان عبوری از موانع با استفاده از اعداد بی‌بعد روشکو و اورسل [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 9-9]
 • مقدس نژاد، فریدون بررسی مکانیزم خرابی رطوبتی در مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختلاط [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 425-436]
 • مقدس نژاد، فریدون اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 12-12]
 • مقصودی، یاسر تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 10-10]
 • مهاجری، سید حسین بررسی تاثیر زاویه واگرایی حوضچه آرامش و موقعیت آب‌پایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدلسازی عددی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]
 • مویدی، حسین مطالعه تاثیر اجرای پله بر پایداری دیوار حائل خاک مسلح در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 713-724]
 • میوه ای، لیلا بررسی تعادلی و سینتیکی جذب رنگزای C.I. Basic red 14 بر روی جاذب ارزان قیمت فلدسپار [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 535-546]
 • میوه ای، لیلا بررسی اثر نانوذرات تیتانیوم اکسی دی فلوئوراید (TiOF2) بر روی رفتار شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 51، شماره 5، 1398، صفحه 13-13]

ن

 • نادری، کورش اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 12-12]
 • ناصری، علی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با روش ژاکت فولادی ستونها به روش احتمالاتی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 585-598]
 • نجفیان، شادی پیش‌بینی دبی جریان در کانال مرکب مستقیم با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 645-656]
 • نخعی، فردیس بررسی عوامل موثر بر ظرفیت حمل فلوتاسیون ستونی سولفیدهای مس در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 725-732]
 • ندیمی شهرکی، کورش بهینه‌سازی تقویت ستون‌های بتن‌آرمه با مقطع مستطیلی توسط ورق‌های FRPبه روش دورپیچ [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 14-14]
 • نصیری، مصطفی تحلیل پایداری شبیه سازی هیبرید زمان- واقعی سازه چند طبقه بر اساس تأخیر زمانی عملگر هیدرولیکی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 391-400]
 • نظیف، سارا توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • نقشبندی، سیده آرزو بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 327-340]
 • نیک قلب پور، مینو ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-350]
 • نگهدار، علیرضا ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-350]
 • نوذری، محمدامین امکان‌سنجی تزریق ‌هم‌زمان هیدرولیکی و الکتروفورتیک سیلیس کلوئیدی در ماسه [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 285-296]
 • نوری، غلامرضا مقایسه عملکرد سیستم‌های مختلف جداساز لرزه‌ای در پل‌های بزرگراهی شهری تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن مشخصه‌های اصلی رفتاری جداسازها [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 437-451]
 • نوری، میثم بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه بر ضریب دبی دریچه قطاعی در شرایط جریان آزاد [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 157-168]
 • نوری، میثم مدل‌های پیش‌بینی برای برآورد گرادیان خروجی و زیرفشار تحت تأثیر فیلتر پایین‌دست [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 3-3]
 • نورانی، وحید بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در تحلیل اثر ساخت تونل جدید بر تونل موجود در محل تقاطع غیرهم سطح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 817-830]
 • نوروزی، رضا بررسی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی در بارندگی های شدید با شبیه سازی عددی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 491-502]
 • نوکنده، صابر بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]

و

 • وطنی اسکوئی، اصغر ارزیابی هندسه و مشخصات نامنظمی توپوگرافی در تعمیم نتایج تحلیل لرزه‌ای-زلزله منجیل در مناطق دارای خاک نوع دو [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]

ه

 • هوشیاری پور، فرهاد بررسی تاثیر زاویه واگرایی حوضچه آرامش و موقعیت آب‌پایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدلسازی عددی [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]

ی

 • یزدی، امین اثر اندرکنش بارهای محوری، برشی و خمشی بر کمانش ورقهای فولادی ساده و سوراخکاری شده [دوره 51، شماره 6، 1398، صفحه 17-17]
 • یوسفی، بهروز ترکیب جزء تیرستونی چندگانه فیبری شبه‌تیموشنکو و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده در تحلیل سازه‌های بتن مسلح [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 733-748]