موضوعات = پارامتر های رفتاری قیر/آسفالت
بررسی تأثیر یخ‌‌زداها بر مشخصات ویسکوالاستیک ماستیک آسفالتی

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 2113-2134

10.22060/ceej.2023.22003.7877

پیمان میرزابابائی؛ پوریا حاجی کریمی؛ فریدون مقدس نژاد


ارزیابی اثر افزودنی دوگانه پودر لاستیک و PET به ‌صورت عددی و آزمایشگاهی در مخلوط آسفالتی گرم

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 209-228

10.22060/ceej.2021.18530.6887

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ فائزه جعفری؛ بیت اله بدرلو


اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1205-1220

10.22060/ceej.2018.14396.5643

فریدون مقدس نژاد؛ محمد ارباب پور بیدگلی؛ کورش نادری؛ سیده زهرا میرتبار