کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
شبیه‌سازی عددی رفتار گروه شمع با طرح اختلاط بهینه پیشنهادی بتن پلاستیک

دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 4789-4808

10.22060/ceej.2022.21533.7754

محمود تقدیسی علی؛ مسعود خبازیان؛ سید محمد سجادی عطار


بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3335-3354

10.22060/ceej.2020.17893.6705

فرزین قدیم تکمه داش؛ علیرضا محمدجعفری صادقی؛ حسن افشین


تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 19-32

10.22060/ceej.2016.611

عباس آقاجانی کوپایی؛ محمدعلی گلعذار؛ احمد ساعتچی؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی