شبیه‌سازی عددی رفتار گروه شمع با طرح اختلاط بهینه پیشنهادی بتن پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 عضو هیات علمی رشته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، ایران

3 کارشناسی ارشد سازه، عضو هیات علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد، ایران

چکیده

بتن پلاستیک نوعی از بتن محسوب می‌شود که معمولاً دارای شکل‌پذیری زیاد و نفوذپذیری کم است و می‌توان از آن در اجرای شمع‌های مماسی در مجاورت گودهایی که دارای تراز آب زیرزمینی بالایی هستند، استفاده نمود. در بسیاری از مواقع، به شرایط پروژه جهت استفاده از بتن پلاستیک با طرح اختلاط مناسب توجه نمی‌شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه طرح اختلاط بهینه از نظر مشخصات مکانیکی و اقتصادی برای بتن پلاستیک شمع‌ها است. به این منظور پنج طرح اختلاط متفاوت برای بتن پلاستیک در نظر گرفته شد و خصوصیات آن‌ها ارزیابی شد. در نهایت، گروه شمع مماسی شامل شمع‌های سازه‌ای و شمع‌های بتن پلاستیک به همراه مهار متقابل در مجاورت گود عمیق شبیه‌سازی شد و تغییر شکل و دبی جریان عبوری از دیواره گود بررسی گردید. در شبیه‌سازی دوبعدی، امکان در نظر گرفتن ویژگی‌های شمع بتن پلاستیک در صفحه مدل‌سازی و بررسی تغییر شکل دیواره گود، مابین مهارهای متقابل وجود ندارد. به همین دلیل، شبیه‌سازی به صورت سه‌بعدی انجام شد. نتایج نشان داد که اگر تراز آب زیرزمینی ثابت نگه داشته شود، به دلیل نفوذپذیری کم شمع بتن پلاستیک، نفوذ آب به محدوده پروژه بسیار اندک است و نشست و تغییر شکل ایجاد شده در بالای شمع‌ها و نیز تورم کف گود کمتر از حالتی است که تراز آب زیر زمینی پایین آورده شود. همچنین با افزایش نفوذپذیری شمع بتن پلاستیک و خاک پشت دیواره گود، دبی عبوری از دیواره گود افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Pile Group Behavior by Proposed Optimum Mix Design of Plastic Concrete

نویسندگان [English]

  • Mahmood Taghdisi Ali 1
  • Masoud Khabazian 2
  • Seyed Mohammad Sajjadi Attar 3
1 Msc of Sea Structures, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University of Bojnourd, Iran
3 Msc of structural Engineering, Montazeri College of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Plastic concrete is a type of concrete that usually has high ductility and low permeability and it can be used in the construction of tangential piles in the excavations that have a high groundwater level. In many cases, the project conditions for using plastic concrete with proper mixing plan are not considered. The aim of this research is to present the optimal mixing plan in terms of mechanical and economic characteristics for plastic concrete piles. For this purpose, five different mix designs were considered for plastic concrete and the properties were evaluated. Finally, the group of tangential piles, including structural and plastic concrete piles with strut, was simulated in the vicinity of the deep excavation and the deformation and flow rate passing through the excavation wall were investigated. In two-dimensional simulation, it is not possible to consider the characteristics of the plastic concrete pile in the modeling plane and check the deformation of the pit wall between struts. For this reason, the simulation was done three-dimensionally. Results showed that if the groundwater level is kept constant, water infiltration into the project area is very low due to the very low permeability of plastic concrete piles and the subsidence and deformation created at the top of the piles as well as the swelling of the excavation bed is less than when the groundwater level is lowered. Also by increasing the permeability of plastic concrete piles and soil, the flow rate through the excavation wall increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic concrete
  • optimum mix design
  • numerical simulation
  • permeability
  • pile