کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
کاهش ابعاد داده‌های سنجش از دوری به منظور برآورد کربن آلی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22053.7890

نیوشا مظفری نهر؛ حدیثه سادات حسنی؛ مرضیه جعفری


کالیبراسیون ضریب دبی جریان غیردائمی در سرریز کرامپ

دوره 55، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 2327-2342

10.22060/ceej.2023.22166.7918

محمدحسین بدیعی؛ علی خوش فطرت؛ محسن سعادت


مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های آبرسانی برای کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 3657-3674

10.22060/ceej.2022.19743.7250

نیوشا هدایتی مرزونی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی؛ مهدی کمیلی


به کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری نوین برای بهره‌برداری تک هدفه از مخزن سد امیرکبیر

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2173-2188

10.22060/ceej.2021.18971.7012

ابوالفضل بنی اسدی مقدم؛ حسین ابراهیمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ابوالفضل اکبرپور