موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 66
1. ارزیابی پمپ‌های دور متغیر در سامانه‌های تحت فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22060/ceej.2021.19867.7277

فرزین سلماسی؛ آرین سلماسی


3. شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه پهن مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.18314.6830

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


4. بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


6. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 21-21

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ محمدرضا کاویانپور؛ شروین فقیهی راد


7. بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.17515.6587

فاطمه جعفری؛ akram abbaspour؛ هادی ارونقی؛ علی حسین زاده دلیر


15. خصوصیات جریان‌های عرضی در کانال‌های مرکب پیچان

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 20-20

10.22060/ceej.2021.17983.6728

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


20. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


22. استهلاک انرژی جریان در پرتاب‌کننده‌های جامی همگرا درحضور دیواره جداکننده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 26-26

10.22060/ceej.2021.17990.6729

امیر ملازاده صادقیون؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمدکریم بیرامی