موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 69
بررسی تاثیر حالتهای مختلف کنترل رسوب بر سواحل اطراف دهانه آبگیر جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22060/ceej.2022.19130.7080

علی عطارزاده؛ علی باباخانی


بررسی تغییرات ضریب دبی در سرریز لبه پهن مستطیلی با رویه شیب‌دار بالادست و پایین‌دست با شبیه سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22060/ceej.2022.19870.7279

فرزین سلماسی؛ فائزه ملک زاده؛ هادی ارونقی


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 برای تعیین ضریب دبی سرریز لبه پهن مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22060/ceej.2022.18990.7021

فرزین سلماسی؛ فرناز نهرین؛ علی طاهری اقدم


شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2021.18314.6830

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4125-4142

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4473-4488

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ شروین فقیهی راد؛ محمدرضا کاویانپور


بررسی آزمایشگاهی و عددی آب‌شستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 3607-3622

10.22060/ceej.2020.17515.6587

فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریزهای پله‌ای توری‌سنگی

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3169-3186

10.22060/ceej.2020.17256.6502

فرزین سلماسی؛ سینا رازی؛ علی حسین زاده دلیر


خصوصیات جریان‌های عرضی در کانال‌های مرکب پیچان

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3499-3516

10.22060/ceej.2021.17983.6728

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1689-1704

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


استهلاک انرژی جریان در پرتاب‌کننده‌های جامی همگرا درحضور دیواره جداکننده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 2195-2206

10.22060/ceej.2021.17990.6729

امیر ملازاده صادقیون؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمدکریم بیرامی