موضوعات = روش های عددی
بررسی کارایی روش‌های مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 3777-3800

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده


بررسی عددی تاثیر آلودگی نفت خام بر پایداری شیروانی خاک رسی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2259-2280

10.22060/ceej.2021.20067.7334

کامران رهگوی؛ سعید میرآخورلی؛ امین بهمن پور