کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
بررسی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن آرمه در فواصل مختلف از دریا

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2022.20005.7312

امیرحسین جعفری؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد قانونی بقا


بررسی طبقه‌بندی نوع خاک با استفاده از منطق فازی بر اساس استاندارد 2800

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 4035-4052

10.22060/ceej.2022.20281.7389

هاله مشگین قلم؛ مهرداد امامی تبریزی؛ محمدرضا چناقلو


تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2451-2470

10.22060/ceej.2019.16349.6197

ناصر شابختی؛ سعید غفارپور جهرمی؛ ریبین احمدی