کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 14
1. طراحی بهینه شبکه دفع آب‌های سطحی بر پایه تحلیل ریسک با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل SWMM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22060/ceej.2021.19990.7308

سونیا صادقی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی


2. مقایسه قابلیت الگوریتم جهش تصادفی قورباغه با دیگر الگوریتم‌های فراکاوشی در طراحی شبکه‌های فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19609.7215

فریبرز معصومی؛ سینا معصوم زاده؛ نگین ظفری؛ سارا اسفندمز


6. برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4-4

10.22060/ceej.2020.17502.6583

امیر گل رو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری؛ سیدعلی میرحسنی


8. طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 10-10

10.22060/ceej.2020.17403.6551

سیده نرجس احدزاده کلور؛ محمد چرختاب بسیم؛ محمدرضا چناقلو


9. طراحی بهینه‌ی آبشکن‌ها با لحاظ توأم معیارهای هیدرولیکی، فنی و اقتصادی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 749-766

10.22060/ceej.2019.16646.6289

نسرین ابوذری؛ محمد رضا مجدزاده طباطبایی؛ جعفر یزدی