موضوعات = مهندسی زلزله
تعداد مقالات: 99
2. ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22060/ceej.2019.14313.5621

محمد شامخی امیری؛ علی ناصری؛ محمود مسگرپورامیری


3. طرح بهینه و بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه‌های فولادی بر اساس هزینه دوره عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17403.6551

سیده نرجس احدزاده کلور؛ محمد چرختاب بسیم؛ محمدرضا چناقلو


4. بررسی موقعیت قرارگیری سازه تکدرجه آزاد غیرالاستیک با شکلپذیری ثابت در برابر نگاشت های حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

10.22060/ceej.2020.18538.6894

حامد حمیدی؛ شکیبا منفردی؛ حر خسروی


5. بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دومتعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.17394.6566

محسن مهر مطلق؛ آرش بهار؛ امید بهار


8. بررسی تأثیر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی تحت بار جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.16928.6396

علی قمری؛ وحید بروجردیان


9. ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18847.6980

سعید پورابراهیم آبادی؛ سید بهزاد طلایی طبا


10. تاثیر پارامترهای سازه ای بر احتمال شکست پایه‌های پل‌های بتنی دارای جداگرلرزه ای الاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.17505.6617

محمودرضا شیراوند؛ محمد واصف


11. برآورد پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی در سطح آستانه فروریزش، با استفاده از یک روش تحلیل پوش اور مدال پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

10.22060/ceej.2020.17267.6507

ساسان عشقی؛ محمدمهدی مداح؛ علیرضا گرکانی نژاد


12. روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

10.22060/ceej.2020.18103.6769

مهسا نوروزوند؛ محتشم محبی؛ Kazem Shakeri


13. کاربرد فولاد نرم بر رفتار دینامیکی مهاربندهای ضربدری در برش، بخش اول: تئوری کلاسیک مهاربندها در برش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

10.22060/ceej.2018.13811.5480

پرویز عبادی؛ مهرداد مرادی


14. ارزیابی و تخمین ضریب رفتار قابهای فولادی تحت زلزله های متوالی بحرانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18011.6737

سحر روزرخ؛ الهام رجبی؛ Gholamreza Ghodrati Amiri


15. مطالعه عددی مهارهای زانویی قوسی شکل در گوشه‎های قاب ساده فولادی برای تامین سیستم باربر لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.16557.6267

نیما عباس مرام کندولی؛ سید مهدی زهرائی


17. مطالعه پارامتری اندرکنش سینماتیکی شمع-خاک چسبنده تحت بار دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17487.6580

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان؛ سید سجاد هادئی


18. مطالعه آزمایشگاهی به منظور یافتن اتصال دهنده قابل اعتماد برای اتصال میان‌قاب به قاب در قاب‌های فولادی میان‌پر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22060/ceej.2021.18761.6953

صاحبعلی اسدزاده؛ مجید محمدی؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ سیدعلیرضا زارعی


20. تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

10.22060/ceej.2020.18577.6903

بهزاد شکرالهی یانچشمه؛ امین محب خواه؛ مهدی مهدوی عادلی


21. مطالعه تجربی انتقال ارتعاشات به محیط پیرامونی میزلرزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1397

10.22060/ceej.2018.13126.5331

منصور ضیایی فر؛ فرزانه نباتی


22. بررسی اثر پارامترهای زلزله نزدیک گسل بر پاسخ پل‌های رمپی دارای قوس افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1397

10.22060/ceej.2018.14386.5640

سجاد حیدری؛ محسن گرامی


23. تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.18083.6761

مسعود ذبیحی سامانی؛ محسنعلی شایان فر؛ محمدرضا کرباسی


24. ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

10.22060/ceej.2020.17438.6561

امیر عباس زاده شهانقی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مرتضی رئیسی دهکردی؛ مهدی اقبالی


25. توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای مخازن بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22060/ceej.2021.19121.7079

شایان خسروی؛ محمد مهدی یوسفی؛ محمد علی گودرزی