موضوعات = مکانیک خاک و پی
تعداد مقالات: 43
28. تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1187-1204

10.22060/ceej.2018.14300.5617

محمد خرمی؛ سعید ابریشمی؛ یاسر مقصودی


29. بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 657-670

10.22060/ceej.2018.13856.5499

مقداد حمید زاده؛ محمود حسنلوراد؛ رسول محمدپور سلوط


31. مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1033-1042

10.22060/ceej.2017.12215.5148

حمیدرضا صبا؛ بهروز حلیمی؛ سعید جعفری مهرآبادی؛ سعید سعیدی جم


38. بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 179-188

10.22060/ceej.2017.11358.5010

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ هادی نجف نیا


41. یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 831-844

10.22060/ceej.2017.12893.5286

یوسف جوانمردی؛ سیدمحمدرضا امام