کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 433-444

10.22060/ceej.2017.12575.5232

نادر شریعتمداری؛ امیر حسین صادقپور؛ امیرحسین کرم داد؛ فرشاد دگمه چی


بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 179-188

10.22060/ceej.2017.11358.5010

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ هادی نجف نیا


توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 39-46

10.22060/ceej.2015.383

نادر شریعتمداری؛ حمید رضا رازقی؛ احمد نایبی؛ محمد حسین حمزه ای تهرانی