موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 327-340

10.22060/ceej.2018.13490.5420

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح الله فتاحی؛ مرضیه قاسمی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ مهرداد حیدری


توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 129-142

10.22060/ceej.2017.13167.5342

سارا نظیف؛ محمد غلامی مایانی؛ بردیا روغنی


تاثیر آلاینده فلز سنگین بر پارامتر‌های مقاومت برشی خاک رسی ماسه‌دار

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 835-844

10.22060/ceej.2017.12869.5287

علیرضا نگهدار؛ محمدرضا شعبانیان؛ مینو نیک قلب پور


بررسی اثر مانع از نوع سرریز w شکل نامتقارن برروی خصوصیات هیدرولیکی کالورت‌ها

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 543-556

10.22060/ceej.2017.12609.5234

جواد احدیان؛ زینب گله دار شوشتری؛ سید محسن سجادی؛ تکاور محمدیان


بررسی عددی عملکرد صفحات مستغرق در پتانسیل آب‌شستگی و رسوب‌گذاری جریان کانال باز با تقاطع °90

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 567-578

10.22060/ceej.2017.11653.5053

سعید محمدیون؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حمید پرهیزکار؛ حامد وهابی


مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 621-634

10.22060/ceej.2016.866

سمیه مقیمی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ رضا کراچیان