موضوعات = مهندسی معدن و متالورژی
کاهش ابعاد داده‌های سنجش از دوری به منظور برآورد کربن آلی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22053.7890

نیوشا مظفری نهر؛ حدیثه سادات حسنی؛ مرضیه جعفری


توسعه شمای عملیات فرآوری کانسنگهای کم عیار منگنز با روش های فیزیکی و فیزیکو شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22479.7979

شیما رحیمی؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو


کاربرد باطله های فرآوری مس در تهیه بتن به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22706.8033

یوسف درزاده؛ علی اکبر دایا؛ مرضیه حسینی نسب


بررسی عوامل مؤثر بر ناپایداری تونل با استفاده از رویکرد آماری

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 185-200

10.22060/ceej.2022.21540.7757

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ فاطمه محمدی؛ رامین رفیعی