موضوعات = مکانیک خاک و پی
مطالعۀ دو بعدی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مسلح‌کننده در خاکریزهای متکی بر شمع

دوره 56، شماره 1، 1403، صفحه 23-50

10.22060/ceej.2024.21779.7823

محمد فخریان نژاد؛ سید حمید لاجوردی؛ سوزان جی.ام. ون اکلن؛ آرش نیری


مدول برجهندگی تحت تنش‌های راه و باند برای خاک اساس اصلاح‌شده با سیمان و آهک

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 2065-2090

10.22060/ceej.2023.21624.7802

عطا آقایی آرایی؛ محمود قضاوی؛ فرشاد لشنی زند؛ ایرج رحمانی