موضوعات = مکانیک خاک و پی
بررسی تاثیر اندازه ذرات و شیرآبه باطله های زغال سنگ در تثبیت ماسه با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22060/ceej.2023.21428.7719

مجتبی امیری؛ مرتضی جیریایی شراهی


بررسی رفتار خاک ماسه اهواز تثبیت شده با متاکائولین

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 6-6

10.22060/ceej.2022.21851.7838

پوریا دانشگر؛ سعید غفارپور جهرمی؛ حامد ارزانی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار پی دامنه دار واقع بر لوله مدفون تحت بارگذاری محوری

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2022.20943.7574

معین محمدی زاده؛ بهرام نادی؛ البرز حاجیان نیا؛ الهام محمودی


نشست پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری سیکلی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6-6

10.22060/ceej.2022.20341.7398

محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی


شبیه‌سازی عددی رفتار گروه شمع با طرح اختلاط بهینه پیشنهادی بتن پلاستیک

دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 4789-4808

10.22060/ceej.2022.21533.7754

محمود تقدیسی علی؛ مسعود خبازیان؛ سید محمد سجادی عطار