موضوعات = مکانیک خاک و پی
تعداد مقالات: 206
2. مطالعه تجربی تاثیر افزودن الیاف پلی‌پروپیلن بر خاک تثبیت‌شده با سیمان و جایگزینی زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22060/ceej.2021.19689.7236

عبدالرضا کریمی؛ مسعود عامل سخی؛ رضا یوسفی؛ امیر عباس عموئی


3. طراحی و مدل‌سازی عددی دستگاه ضربه‌زن سبک برای تراکم دینامیکی با انرژی کم به روش اجزاء محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.19978.7305

محسن زاهدآقایی؛ منصور پرویزی؛ سمیه سیروس پور


4. نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک – ویسکوپلاستیک خاک در کد ABAQUS و اعتبارسنجی آن بر اساس نتایج آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.20253.7382

محمد ملکی؛ سید محمد هاشم بطهائیان


5. ساخت ژئوپلیمر با پایه پودر شیشه بازیافتی و بررسی کاربرد آن در اصلاح پارامترهای مقاومتی جهت تثبیت خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.19653.7306

محمد علی محمدزاده؛ محمدمحسن توفیق


6. بررسی اثر زلزله های دور و نزدیک بر رفتار لرزه‌ای گروه ریزشمع در خاک دانه ای سست و متراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.19598.7209

احسان محمدی اصفهانی؛ رضا نادری


7. مطالعه عددی حالت حدی برش قالبی در صفحات گاست با اتصال جوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22060/ceej.2021.19991.7309

مجید قادری گرکانی؛ شروین ملکی


8. تحلیل عددی شمع کوتاه تحت بارگذاری کشش کج در خاک ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19734.7249

رضا پورحسینی؛ محسن رنجی


9. بررسی رفتار تناوبی خاک های ماسه ای لای دار با استفاده از آزمایش برش ساده سیکلیک در شرایط حجم ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19963.7302

رضا ضیایی موید؛ الهه خوانین زاده


10. ارزیابی تأثیر شکل مصالح دانه‌ای بر رفتار تراکم‌پذیری تک‌محوری به روش تحلیلی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19765.7255

وحید قربانپور؛ مهرداد امامی تبریزی؛ حسن افشین


11. بررسی عددی تاثیر آلودگی نفت خام بر پایداری شیروانی خاک رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.20067.7334

کامران رهگوی؛ سعید میرآخورلی؛ امین بهمن پور


12. مطالعه آزمایشگاهی کاشت چسبی میلگرد در بتن تحت بار کششی و برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19838.7275

کیوان انتظاری؛ محمدصادق معرفت؛ عبداله حسینی


13. ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای پشت به پشت مهارشده به وسیله مهارهای صفحه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19079.7059

امیر نجفی زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی


14. تأثیر اندازه ذرات و درجه اشباع بر پتانسیل روانگرایی خاک ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20238.7376

سید ابوالحسن نائینی؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی؛ رضا ضیایی موید


15. بررسی تأثیر تغییر راستای بارگذاریِ باد بر پاسخ شمع‌های نیروگاه‌های بادی فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19070.7053

مسعود زارعان؛ احمد شانه ساز زاده؛ محمود هاشمی


16. بررسی اثر لایه نازک بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری واقع بر خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20657.7490

احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ مرتضی عسکری؛ نوید گنجیان


17. بررسی تحکیم خاک به روش خارج کردن هوا با استفاده ازتحلیل عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.18264.6812

محمد کریمی؛ مریم یزدی؛ امیرعلی زاد


19. تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری شمع در خاک‌های رسی با استفاده از نمونه گیری مونت‌کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20268.7387

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان