موضوعات = مکانیک خاک و پی
ارزیابی تاثیر استفاده از نانوذرات آهن بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‏های آلوده به فلز کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22060/ceej.2023.22337.7954

میکائیل کاظم زاده؛ پژمان ذوقی؛ امیرعلی زاد