موضوعات = مدل سازی حمل و نقل
تعداد مقالات: 10
مقایسه سرعت همگرایی بین الگوریتم‌های تخصیص ترافیک جهات مزدوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1400

10.22060/ceej.2021.19708.7244

وحید کریمی؛ عباس بابازاده


ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون‌شهری در رویکرد فعالیت- مبنا

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 139-148

10.22060/ceej.2016.699

علیرضا ماهپور؛ سید احسان سید ابریشمی؛ امیررضا ممدوحی؛ امیرحسین باغستانی