تعداد مقالات: 1073
181. برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4-4

10.22060/ceej.2020.17502.6583

امیر گل رو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری؛ سیدعلی میرحسنی


188. ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 27-32

10.22060/ceej.2011.118

احمد فهیمی‌فر؛ داوود پارساپور


189. بررسی رفتار قالب‌های فولادی نورد شدهء پرشده با بتن زیر بار محوری فشاری

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 27-34

10.22060/ceej.2012.137

سید امیرالدین صدرنژاد؛ بهرام ابراهیمی


191. اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از بارگذاری سیکلی

دوره 42، شماره 2، آبان 1389، صفحه 29-36

10.22060/ceej.2010.173

سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ مهدی درخشندی


194. بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی با سیستم تونلی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 31-42

10.22060/ceej.2012.93

ساسان عشقی؛ علیرضا توافقی جهرمی


197. بازدهی محلول های شوینده برای خاکشویی آلاینده آرسینک ، تحت تاثیر دما

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 33-38

10.22060/ceej.2016.612

سعید گیتی پور؛ سعید فیروزبخت؛ احسان میرزایی؛ ایمان خلیلی


198. حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 35-42

10.22060/ceej.2013.14

حسن صدیقی؛ مهدی ایران نژاد؛ مهدی قراباغی


199. روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 35-43

10.22060/ceej.2009.211

علی رضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدرضا ملک؛ روزبه شاد؛ مهدی نشاط


200. تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها

دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-38

10.22060/ceej.2016.642

جعفر شهریورقوزوللو؛ بهرام رضایی؛ فاطمه منعمی مطلق؛ یونس شکاریان؛ محمد رضا اصلانی