موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 206
تحلیل بیبلیومتریک تحقیقات صورت‌گرفته درخصوص خاکستر زباله‌سوز طی سال‌های 2000 تا 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20084.7339

امیر مصطفی حاتمی؛ محمدرضا صبور؛ مرتضی نیکروان


ارزیابی کارآیی پرده تزریق در کنترل نشت از ساختگاه سنگی به کمک آنالیز سه‌بعدی (مطالعه موردی: سد بتن غلتکی هایقر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.20508.7446

میلاد رحیم پور؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل؛ جعفر فاضلی


ارزیابی منابع آب محدوده مطالعاتی هشتگرد بر اساس سیستم حسابداری زیست‌محیطی و اقتصادی برای آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20846.7543

شیوا رجاییان؛ حامد کتابچی؛ تقی عبادی


بررسی تحولات نگرش در قوانین و مقررات ایران برای نیل به مدیریت یکپارچه در آب و فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22060/ceej.2022.19325.7139

سید ابراهیم نزل آبادی؛ رضا مکنون؛ ُسید محمد رضا علوی مقدم


مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های آبرسانی برای کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.19743.7250

نیوشا هدایتی مرزونی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی؛ مهدی کمیلی


پیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی فیلر‌های مختلف با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22060/ceej.2022.20488.7438

سید معین مسروری سعادت؛ احسان جهانی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر سیستم آب شهری با رویکرد چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22060/ceej.2022.20421.7422

مهناز عباسی؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور؛ سید احمدرضا شاهنگیان


بررسی عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در برآورد جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22060/ceej.2022.21208.7653

یاسر مهدی زاده زارع اناری؛ محمد نجف زاده؛ صدیقه انوری


به کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری نوین برای بهره‌برداری تک هدفه از مخزن سد امیر کبیر

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 6-6

10.22060/ceej.2021.18971.7012

ابوالفضل بنی اسدی مقدم؛ حسین ابراهیمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ابوالفضل اکبرپور


بررسی کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن در کاهش COD پساب صنایع نوشابه سازی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2021.19302.7130

محمد جواد ذوقی؛ محمدرضا دوستی؛ محمدحسین ربیعی گسک؛ مهدی ایوبی


یافتن محل دو نشت همزمان در شبکه توزیع آب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌خور ترکیبی

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 16-16

10.22060/ceej.2021.20017.7316

محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ حمیده فلاحی؛ بابک امین نژاد؛ جعفر یزدی


بررسی کارایی سیستم دیسک‌های زیستی چرخان در تصفیه فاضلاب خانگی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 18-18

10.22060/ceej.2021.19294.7128

محمدحسین ربیعی گسک؛ محمدرضا دوستی؛ محمدجواد ذوقی