کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف تسمه بسته‌بندی پلاستیکی و اکسید آهن بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

10.22060/ceej.2024.23070.8099

امیرحسین درخشان نژاد؛ محبوبه میرزائی علی آبادی؛ محمدصادق شهیدزاده


ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2321-2342

10.22060/ceej.2021.19652.7222

حسین محمدی؛ ابوالفضل اسلامی حسن آبادی؛ رضا مرشد