نویسنده = محسن کرامتی
تعداد مقالات: 5
بررسی اثر الیاف ساقه برنج بر رفتار مکانیکی خاک‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22060/ceej.2022.19397.7158

محسن کرامتی؛ فاطمه صباغزاده؛ امین رامش


بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET)

دوره 52، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3183-3202

10.22060/ceej.2019.16281.6181

زهرا حاجیان نژاد؛ محسن کرامتی؛ مرتضی محمدعلی نژاد؛ رضا نادری


بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 45-58

10.22060/ceej.2018.12963.5301

محمد علی خدابنده؛ محسن کرامتی؛ سید مهدی حسینی؛ صابر نوکنده


ارزیابی تأثیر درصد الیاف بر سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر زباله‌های جامد شهری

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 929-936

10.22060/ceej.2017.12930.5293

محسن کرامتی؛ حسین ترابی؛ پوریا علیدوست؛ نادر شریعتمداری