بررسی رفتار مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بندرانزلی مسلح شده با پلی اتیلن ترفتالات (PET)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی، گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی عمران

4 گروه عمران-دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-ایران

چکیده

باتوجه به تولید روزافزون مواد پلاستیکی، دغدغه‌ی بین‌المللی دفع یا بازیافت ضایعات پلاستیکی در جهان مطرح است. یکی از راه-کارهای استفاده‌ی مجدد از ضایعات پلاستیکی، استفاده از آن‌ها در مهندسی و بهسازی ساخت‌گاه‌ها یا زمین‌های سست است. هدف از انجام این پژوهش یافتن راهی برای استفاده‌ی مجدد نوعی خاص از پلاستیک‌ها (بطری‌های دوغ، نوشابه، آب معدنی و...) در کارهای ژئوتکنیکی جهت بهسازی خاک می باشد. در این مقاله رفتار مکانیکی ماسه‌ی بندر انزلی که با خرده‌های پلی ‌اتیلن ترفتالات 1×1سانتی متری و نوارهای 5×1سانتی‌متری به مقادیر 0 و 0.1 و 0.5 و 1 و 2 درصد و الیاف پلی‌اتیلن ترفتالات به مقادیر 0 و 0.1 و 0.5 درصد از وزن خاک خشک به طور جداگانه مسلح شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش‌های برش مستقیم بزرگ مقیاس بر روی نمونه‌های دارای تراکم %76 انجام شده و تاثیر پارامترهایی چون ابعاد، درصد وزنی مسلح کننده‌ها در خاک و همچنین سربار قائم بررسی گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشان داده اگرچه خرده‌ها و نوارهای پلی ‌اتیلن ترفتالات موجب بهبود رفتار مکانیکی خاک ماسه‌ای شده‌اند؛ اما تاثیر تسلیح با الیاف بر بهبود خصوصیات مکانیکی خاک به مراتب بیشتر بوده است. همچنین درصد بهینه‌ی مسلح کننده‌های نواری و خرده‌های پلی‌ اتیلن ترفتالات 1% از وزن خاک خشک به دست آمده است. مقایسه‌ی بین نمونه‌های مسلح و غیر مسلح نشان داده است نمونه‌های مسلح دارای شکل‌پذیری و مقاومت بیشتری بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mechanical Behaviour of Reinforced Anzali port's sand with Poly-ethylene-therphthalate (PET)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajiannejad 1
  • Mohsen Keramati 2
  • Morteza Alinejad 3
  • reza naderi 4
1 shahrood university of technology
2 Civil Engineering, Shahrood University of technology
3 Department of Civil Engineering, Shahrood University of Technology,
4 civil engineering, shahrood univeristy of technology, shahrood, iran
چکیده [English]

Due to the increasing production of plastic materials, there is an international concern about disposal or recycling of plastic waste in the world. One of the ways to reuse plastic waste is to use it in the engineering works to modify mechanical properties of loose soils. The purpose of this research is to find a way to reuse a particular kind of plastics (bottles of dough, soft drinks, mineral water, etc.) in geotechnical works to improve soil.
In this paper, the mechanical behavior of Anzali Port sand, reinforced with 1×1 cm polyethylene terephthalate crumbs and 1×5cm strips, to 0, 0.1 , 0.5 , 1 and 2% and polyethylene terephthalate fibers to 0 and 0.1 and 0.5% of the dry weight of the soil which were arranged separately, was evaluated. Samples were prepared at the relative density of 75%. The effects of parameters such as dimensions, the weight percentage of reinforcers in the soil and vertical stress were investigated. The results of the experiments showed that although the polyethylene terephthalate crumbs and strips improve the mechanical behavior of sandy soil, but the effect of fiber reinforcers on soil mechanical properties has been much higher. Also, the optimum percentage of polyethylene terephthalate crumbs and strips reinforcers was 1% of sand dry weight. The comparison between reinforced and unreinforced samples showed that reinforced specimens had more ductility and resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand
  • PolyethilenTerphetelate
  • Large scale direct shear test
  • Reinforcement
  • Mechanical Behavior