موضوعات = مصالح ساختمانی
بررسی تاثیر میزان سنگدانه‌ها بر خواص بتن خودتراکم

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1419-1448

10.22060/ceej.2023.22063.7893

سیدفتح اله ساجدی؛ علیرضا دادپور؛ رضا بصیری


بررسی و تحلیل روشهای ارزیابی اثرات چرخه حیات در بلند مرتبه سازی شهر تهران

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1449-1466

10.22060/ceej.2023.19310.7134

تانیا جعفری نسب؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ حمید ماجدی


رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه به عنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-108

10.22060/ceej.2022.21263.7670

رضا ثقفی لاسمی؛ مسعود ضیایی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ رضا اسماعیل آبادی


شبیه‌سازی عددی رفتار گروه شمع با طرح اختلاط بهینه پیشنهادی بتن پلاستیک

دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 4789-4808

10.22060/ceej.2022.21533.7754

محمود تقدیسی علی؛ مسعود خبازیان؛ سید محمد سجادی عطار


بررسی عملکرد بلوک سبک هوادار اتوکلاو شده حاوی نانوگرافن

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2129-2150

10.22060/ceej.2021.19950.7299

فاضل صدیقی؛ قاسم پاچیده؛ سیده بهنوش سلیم بهرامی؛ فردوس احمدی؛ سید جمال الدین موسوی مشهدی