موضوعات = محیط زیست ، آلودگی
حذف سولفات از آب با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

دوره 55، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 2311-2326

10.22060/ceej.2023.22046.7888

شهریار مهدوی؛ بهناز طاهری نیا؛ امیر حسین سیاح زاده


بررسی عددی تاثیر آلودگی نفت خام بر پایداری شیروانی خاک رسی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2259-2280

10.22060/ceej.2021.20067.7334

کامران رهگوی؛ سعید میرآخورلی؛ امین بهمن پور


بررسی کارایی سیستم دیسک‌های زیستی چرخان در تصفیه فاضلاب خانگی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1165-1174

10.22060/ceej.2021.19294.7128

محمدحسین ربیعی گسک؛ محمدرضا دوستی؛ محمدجواد ذوقی