موضوعات = مقاوم سازی سازه های بتنی
تعداد مقالات: 31
مطالعه آزمایشگاهی کاشت چسبی میلگرد در بتن تحت بار کششی و برشی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 13-13

10.22060/ceej.2021.19838.7275

کیوان انتظاری؛ محمدصادق معرفت؛ عبداله حسینی


رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 685-698

10.22060/ceej.2018.13927.5512

بهروز فراهی؛ محمد رضا اصفهانی؛ جواد سبزی