موضوعات = سازه بتنی
اثر زئولیت بر مقاومت فشاری و خصوصیات دوام بتن غلتکی حجیم

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 641-664

10.22060/ceej.2023.21999.7875

علی صرافی؛ سید مهدی زهرایی؛ امیرمحمد رمضانیان پور


بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال ورق گاست به مقاطع لوله‌ای فولادی پر شده با بتن

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 701-722

10.22060/ceej.2023.20837.7545

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی؛ علی راضی احمدسرایی؛ پویا آرزومند لنگرودی