موضوعات = هیدرولیک
بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1671-1684

10.22060/ceej.2019.15599.5970

محمود کریمی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ مجتبی صانعی؛ جلال عطاری


بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1093-1108

10.22060/ceej.2019.15213.5853

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر

دوره 52، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 673-690

10.22060/ceej.2019.14830.5756

فریبا قنبرپور؛ سید احمد نشایی؛ مهدی ویس کرمی


مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 155-170

10.22060/ceej.2018.14673.5714

خاطره کاشمری؛ سید حسین مهاجری؛ امیررضا زراتی؛ مریم آذرپیرا


شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-242

10.22060/ceej.2018.14682.5719

علیرضا خاموشی؛ علیرضا کرامت؛ علی مجد


ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 197-204

10.22060/ceej.2017.13235.5353

ولی الله کریمی؛ مصطفی رشیدپور


بررسی عددی عملکرد صفحات مستغرق در پتانسیل آب‌شستگی و رسوب‌گذاری جریان کانال باز با تقاطع °90

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 567-578

10.22060/ceej.2017.11653.5053

سعید محمدیون؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حمید پرهیزکار؛ حامد وهابی