موضوعات = هیدرولیک
تعداد مقالات: 47
بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1093-1108

10.22060/ceej.2019.15213.5853

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر

دوره 52، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 673-690

10.22060/ceej.2019.14830.5756

فریبا قنبرپور؛ سید احمد نشایی؛ مهدی ویس کرمی


مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 155-170

10.22060/ceej.2018.14673.5714

خاطره کاشمری؛ سید حسین مهاجری؛ امیررضا زراتی؛ مریم آذرپیرا


شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-242

10.22060/ceej.2018.14682.5719

علیرضا خاموشی؛ علیرضا کرامت؛ علی مجد


مدل سازی عددی یک بعدی الگوی رسوب در حوضچه های ترسیب مستطیلی

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 781-792

10.22060/ceej.2018.13948.5517

حامد سرورام؛ فاطمه رستمی؛ مهدی شاهرخی


ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 197-204

10.22060/ceej.2017.13235.5353

ولی الله کریمی؛ مصطفی رشیدپور


بررسی عددی عملکرد صفحات مستغرق در پتانسیل آب‌شستگی و رسوب‌گذاری جریان کانال باز با تقاطع °90

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 567-578

10.22060/ceej.2017.11653.5053

سعید محمدیون؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حمید پرهیزکار؛ حامد وهابی