کلیدواژه‌ها = تیر بتن مسلح
رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 685-698

10.22060/ceej.2018.13927.5512

بهروز فراهی؛ محمد رضا اصفهانی؛ جواد سبزی


بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 89-96

10.22060/ceej.2017.11366.5012

وحید بروجردیان؛ ابوالفضل شرافتی؛ حسین کریم پور


بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود

دوره 49، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-34

10.22060/ceej.2016.701

سعید حاجی قاسمعلی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ وحید لطفی؛ محمدحسین کاشفی زاده