بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای ساخته شده از بتن الیافی حاوی سنگدانه‌های طبیعی و بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

با توجه به اینکه بتن یکی از پرکاربردترین مصالح ساخت و ساز بوده و بتن در کنار مقاومت فشاری مناسب، شکل پذیری، مقاومت کششی و خمشی کمی دارد. به این منظور در چند سال اخیر با اضافه کردن الیاف به بتن و ساخت بتن‌های الیاف مسلح، تا حدود زیادی ضعف‌های مذکور بهبود یافته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر الیاف مختلف بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه‌های طبیعی و بازیافتی است. در این پژوهش 12 نمونه تیر بتن‌مسلح در دو گروه (شش نمونه تیر ساخته شده با سنگدانه طبیعی و شش نمونه تیر ساخته شده با سنگدانه بازیافتی) در مقیاس واقعی و با ابعاد 5/1×3/0×2/0 متر ساخته شد که جزییات آرماتورگذاری همه تیرها یکسان بوده و سه نوع الیاف فولادی، پلی‌پروپیلن و کورتا بصورت مجزا و هیبریدی در ساخت آنها استفاده شد. آزمایش مقاومت خمشی چهار نقطه‌ای بر روی نمونه‌ها انجام شد. حالت شکست، رفتار شکست و همچنین پارامترهای جذب انرژی ، شکل‌پذیری و ظرفیت بار نهایی تیرهای ساخته شده با سنگدانه-های طبیعی و بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن الیاف هیبریدی نسبت به الیاف مجزا تاثیر بیشتری در بهبود پارامترهای فوق داشته و همچنین رفتار خمشی نمونه‌های بازیافتی با الیاف هیبریدی توانستند به نمونه‌های طبیعی با الیاف مجزا نزدیک گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of flexural behavior of beams made of fibrous concrete containing natural and recycled aggregates

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Omidinasab 1
  • Abas Eskandari 2
1 Civil, engineering, lorestan university, khorramabad, iran
2 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Given that one of the most concrete and concrete construction materials with suitable compressive strength, ductility, tensile and flexural strength is low. For this purpose, in the past few years by adding fiber to fiber reinforced concrete and concrete construction, greatly improve the weaknesses. The purpose of this study is to investigate the effect of different fibers on the flexural behavior of reinforced concrete beams made with natural and recycled aggregates. In this research, 12 samples of reinforced concrete beams in two groups (6 beams made of natural aggregate and 6 beams made of recycled aggregate) were made in real scale with dimensions of 150×50×20 centimeters, which The reinforcement details of all the beams were the same and three types of steel fibers, polypropylene and Kortta were used separately and hybrid in the construction of the beams. Four-point flexural strength test was performed on the samples. Fracture mode, fracture behavior as well as absorbed energy parameters, ductility and final load capacity of beams made with natural and recycled aggregates were investigated. The results showed that the addition of hybrid fibers had a greater effect on improving the above parameters than separate fibers and also the flexural behavior of recycled samples with hybrid fibers could be closer to natural samples with separate fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separate fibers
  • Hybrid fibers
  • Flexural behavior
  • Reinforced Concrete Beam
  • Recycled aggregate