بررسی و مقایسه تاثیر الیاف‌های فولادی، پلی‌پروپیلن و کورتا در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

مزایای سازه های بتن آرمه نسبت به دیگر سازه ها، سبب شده که امروزه بتن به یکی از پر کاربردترین مصالح ساخت و ساز تبدیل گردد. با این حال ، رفتار ترد بتن تحت بارهای خمشی از نقاط ضعف آن محسوب می ‌شود. بنابراین ، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر الیاف‌ های مختلف بر رفتار خمشی تیرهای بزرگ مقیاس می ‌پردازد. به این منظور ، چهار نمونه تیر بتن‌ مسلح با طول 150، عرض 20 و ارتفاع 30 سانتی متر با جزئیات آرماتورگذاری یکسان ساخته شد. تیرها با استفاده از سه نوع الیاف شامل الیاف‌ های فولادی، پلی پروپیلن و کورتا به اندازه 5/0 درصد حجم بتن مسلح شدند. آزمایش مقاومت خمشی بر اساس استاندارد ASTM C78 بر روی تیرها انجام و پارامترهای مقاومت خمشی ، جذب انرژی ، شکل پذیری و کرنش میلگردها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیرهای حاوی الیاف فولادی در مقایسه با تیرهای حاوی الیاف ‌های پلی پروپیلن و کورتا از لحاظ پارامترهای مقاومت خمشی، جذب انرژی و ظرفیت میلگردهای کششی عملکرد بهتری را از خود نشان می‌ دهند. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده‌ ی شکل‌پذیری مطلوب‌تر تیرهای مسلح شده به الیاف کورتا نسبت به تیرهای مسلح شده به الیاف پلی‌پروپیلن می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of the influence of steel, polypropylene, and korta fibers in improving the flexural performance of reinforced concrete beams

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Omidinasab 1
  • Abas Eskandari 2
  • Amirhosein Sahraei Moghadam 3
1 Civil, engineering, lorestan university, khorramabad, iran
2 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D student, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The advantages of reinforced concrete structures , in comparison with other structures, have made concrete one of the most widely used construction materials. However, concrete has brittle performance under flexural loads. Therefore, the present study investigates the influence of different fibers on the flexural performance of large-scale reinforced concrete beams. In order to achieve this goal, four reinforced concrete beams, with similar reinforcement details, measuring 150 cm long, 20 cm wide, and 30 cm high were made. The beams were reinforced using 0.5% by volume of steel, polypropylene, and korta fibers. Based on ASTM C78, four-point flexural test was performed and the parameters of flexural strength, energy absorption, ductility, and strain of the rebars were studied. The results indicated that reinforced concrete beam containing steel fibers shows better performance, in terms of flexural strength, energy absorption, and capacity of tensile rebars, in comparison with reinforced concrete beams containing polypropylene and korta fibers. In addition, this study showed that korta fiber reinforced beam has better ductility than polypropylene fiber reinforced beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Fibers
  • polypropylene fibers
  • Korta fibers
  • Flexural performance
  • Ductility