کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال ورق گاست به مقاطع لوله‌ای فولادی پر شده با بتن

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 701-722

10.22060/ceej.2023.20837.7545

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی؛ علی راضی احمدسرایی؛ پویا آرزومند لنگرودی


تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 135-154

10.22060/ceej.2018.14615.5698

مجتبی لبیب زاده؛ فرهاد بستان شیرین؛ امین خواجه دزفولی