بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصال ورق گاست به مقاطع لوله‌ای فولادی پرشده با بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه علم و فرهنگ، رشت

3 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اتصال مقاطع لوله‌ای فولادی پرشده با بتن ( CFST) به ورق گاست ، یک روش اتصال متداول است که در آن، صفحات مستقیماً به وجوه ستون جوش می‌شوند. نظر به اهمیت چگونگی توزیع تنش و ظرفیت جذب انرژی بر رفتار اتصال مذکور، در مطالعه‌ی حاضر به تحلیل عددی رفتار این اتصال تحت بارگذاری‌های مختلف پرداخته شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل ضخامت ورق گاست، مقاومت فشاری بتن، نسبت قطر به ضخامت لوله فولادی متصل به ورق گاست و نوع بارگذاری می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد اگرچه پرکردن مقاطع لوله‌ای توخالی با بتن کمانش موضعی جداره‌ی فولادی را به تعویق می‌اندازد، اما استفاده از بتن با مقاومت فشاری بیشتر همواره منجربه افزایش میزان جذب انرژی نمی‌شود، به طوری که در بسیاری از مدل‌های مورد مطالعه کاهش ظرفیت جذب انرژی 18 تا 30 درصدی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر نسبت قطر به ضخامت نقش تاثیرگذاری بر میزان ظرفیت جذب انرژی اتصالات داشته و با افزایش این نسبت، ظرفیت جذب انرژی بین 76 تا 91 درصد کاهش می‌یابد. همچنین نحوه اعمال بار نیز بر رفتار این اتصالات مؤثر است، به نحوی که در حالت بارگذاری کششی برون‌محور و خمش صفحه‌ای، ظرفیت جذب انرژی در مقایسه با حالت بارگذاری کشش محوری به ترتیب 53 و 86 درصد کاهش یافته است. لذا می‌بایست به منظور پیش‌بینی درست از ظرفیت باربری و میزان جذب انرژی نهایی سازه، توجه لازم به این موضوع در فرآیند طراحی‌ صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of effective parameters on behavior of concrete-filled steel tubular gusset plate connections

نویسندگان [English]

  • Milad Ebrahimnejad 1
  • Ali Razi 2
  • Pouya Arezoomand Langarudi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Guilan
2 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Rasht, Iran
3 Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concrete-filled steel tubular (CFST) gusset plate connection is a commonly used method in which the plates are welded directly to the columns. Due to the importance of stress distribution and energy absorption capacity on the behavior of the mentioned connections, in the present study, numerical analysis of the behavior of these connections under different loadings has been investigated. The studied variables include the thickness of the gusset plate, the compressive strength of the concrete, the D/t (diameter to thickness) ratio of CFST, and the type of loading. The results show that although filling hollow tubular sections with concrete prevents the local buckling of the steel wall, the use of concrete with higher compressive strength does not always lead to increased load capacity and energy absorption, so that in many of the studied models, the energy absorption capacity decreases by 18% to 30%. On the other hand, the results showed that the diameter-to-thickness ratio has a significant effect on the energy absorption capacity of the simulated connections, so that with increasing this ratio, the energy absorption capacity has decreased in the range of 76% to 91%. Also, the loading condition is effective in the load-bearing capacity and the energy absorption of the structure. So that in the case of eccentric tension and in-plane bending, the energy absorption capacity is reduced by 53% and 86%, respectively, compared to axial tension loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Connections
  • Concrete-filled steel tube (CFST)
  • Gusset plate
  • Finite Element Method
  • Failure