نویسنده = سید جواد وزیری کنگ علیائی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی اثر مقدار ماده ی هوازا در کاهش شدت ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی های بتنی هوادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.22060/ceej.2021.18914.6996

سید جواد وزیری کنگ علیائی؛ سینا گلچین؛ اسما سادات دبیری؛ حسن فضایلی