نمایه نویسندگان

آ

 • آریافر، احمد ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع)) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-800]
 • آزادمهر، امیررضا تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • آقایی، سونیا مدلسازی فیزیکی چاه‌های نفت هنگام حفاری با استفاده از سلول سه محوری طراحی شده [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 801-812]
 • آوازه، احمد بررسی تاثیر نانو رس بر رفتار خاک های واگرا (مطالعه موردی: شهرستان میناب در استان هرمزگان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 503-512]

ا

 • ابراهیمی، کیومرث مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 621-634]
 • اجل لوئیان، رسول مقایسه ی روشهای انتخابی تجربی و روشهای آماری و شبکه ی عصبی مصنوعی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش(مطالعه ی موردی در مخزن سد بهشت آباد) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • احتشامی، مجید ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • احدیان، جواد تحلیل کاربردی سرریزهای کلیدپیانویی به عنوان یک سد انحرافی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 463-476]
 • احمدی، محمدمهدی تخمین ضریب فشار جانبی ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در محفظه کالیبراسیون و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • ایران نژاد، مهدی تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • اصغری، اباذر ارزیابی ضریب کاهش شکل پذیری مهاربندهای ضربدری واقع در دو دهانه ابتدا و انتهای قاب های ساختمانی ساده [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 213-226]
 • افضلی، محمّد تاثیر تسلیح ملات بر عملکرد دیوارهای خشتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 403-416]
 • افضلیان، علیرضا تحلیل کاربردی سرریزهای کلیدپیانویی به عنوان یک سد انحرافی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 463-476]
 • اکرمی زاده، حسین کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]
 • اله یاری، فرزاد تاثیر استفاده از محلول تبادل یونی CBR +4 در افزایش میزان باربری خاکهای رسی با شاخص خمیری مختلف [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • امام، سیدمحمدرضا یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 831-844]
 • امانی، مریم ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-196]

ب

 • بارانی، امید رضا بررسی مولفه های نفوذ پذیری و دبی جریان ورودی روی شکاف هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • بخشی نژاد، سینا طراحی میراگر جرمی تنظیم شده ی نیمه فعال با سختی متغیر برای سازههای غیرخطی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 347-362]
 • بخشوده، رضا تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]
 • برومند، بیژن بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 477-486]
 • بزرگوار، مسعود کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]
 • بشارت، نوید تخمین ضریب فشار جانبی ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در محفظه کالیبراسیون و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • بشیری نیا، مهدی نقش الگوی اتصال مرکز ناحیه‌ها بر نتایج تخصیص ترافیکـ (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 175-184]
 • بیگی، سهیلا رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • بنازاده، مهدی اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • بهشتی اول، سیدبهرام اثر خطر زلزله منطقه بر انتخاب روش بهسازی یک قاب بتن آرمه معیوب [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 443-452]
 • بهشتی اول، سید بهرام اصلاح ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری در سازه‌های چند درجه آزادی تحت زلزله با مشخصات نزدیک گسل [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 119-126]
 • بهنام فر، فرهاد روش سه مرحله ای انتخاب شتابنگاشت های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه ها [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 127-138]
 • بهنام فر، فرهاد ارائه‌ی ضرایب بازتاب و بزرگنمایی تغییر مکان و مقایسه رفتار دینامیکی سازه‌های بلند با سیستم لوله‌ای و سیستم مهاربند بازویی روی خاک انعطاف پذیر [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 723-732]

پ

 • پرویزی، منصور مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 295-304]
 • پورحسینی، رضا اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 525-534]

ت

 • تابش، مسعود رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]

ج

 • جعفری، حمیده بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • جعفریان، یاسر اثر عرض گسیختگی بر تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب‌های خاکی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-88]
 • جعفرنژاد قراحسنلو، احسان ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع)) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-800]
 • جلالی، سید علیرضا اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • جوانمردی، یوسف یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 831-844]

چ

 • چراغی شیرازی، نجمه بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 477-486]

ح

 • حیات بینی، نگین ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • حاجی قاسمعلی، سعید بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • حبیبیان، میقات تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 593-602]
 • حجازی، مهرداد بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از الیاف ترکیبی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • حداد، عبدالحسین بررسی قابلیت عملکرد تراوایی در سیستم های زهکش متشکل از ژئوتکستایل و خاک تحت اثر فشار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 635-644]
 • حسینی، یاسر بررسی تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 با استفاده از مدل QUAL2KW در محدوده شهر اهواز [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-46]
 • حسینی، پگاه بررسی تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 با استفاده از مدل QUAL2KW در محدوده شهر اهواز [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-46]
 • حسینی، سید جلال ارائه رابط هی جدید برای پی شبینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام ( TBM ) سنگ [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 313-322]
 • حسینی، سید مصطفی اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 431-442]
 • حسینی، مهدی ارائه رابط هی جدید برای پی شبینی نرخ نفوذ ماشین حفاری تی بی ام ( TBM ) سنگ [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 313-322]
 • حسینی، مهدی مدلسازی فیزیکی چاه‌های نفت هنگام حفاری با استفاده از سلول سه محوری طراحی شده [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 801-812]
 • حسینیان، فاطمه السادات تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 679-686]
 • حسنلوراد، محمود مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته و کوارتزی براساس مفاهیم انرژی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 89-100]
 • حسینی نسب، مرضیه تاثیر غلظت جامد، نرخ فلوکولانت و ابعاد ذرات بر رفتار آبگیری نمونه باطله مجتمع مس شهربابک [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 645-652]
 • حقشناس، پریسا تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 593-602]
 • حقیقی، هما مدل‌سازی اجزا محدود و مقایسه آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح دارای آلیاژهای حافظه‌دار شکلی تحت بار سیکلی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 745-754]

خ

 • خاتمی، سیدمحمدحسین تاثیر استفاده از محلول تبادل یونی CBR +4 در افزایش میزان باربری خاکهای رسی با شاخص خمیری مختلف [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • خراسانی، محمد ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • خسروی، فریدون بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • خورشید احمدی، مریم بررسی عدم قطعیت اثر آلاینده‌ گازوئیل بر رفتار ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بستر مخازن نفتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 813-820]

د

 • دستجردی، فاطمه بررسی مولفه های نفوذ پذیری و دبی جریان ورودی روی شکاف هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • دهقانی، احسان تاثیر پیوستگی المان‌ مرزی فولادی با بتن بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 697-706]
 • دهقانی اشکذری، قاسم مطالعه ی تأثیر نوع و میزان الیاف فولادی و قطر پرتابه بر رفتار ضربه ای UHPSFRC [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]

ذ

 • ذاکری، حمزه ارائه یک معیار جدید ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 389-402]
 • ذاکری، حمزه بهبود نتایج سنجش و آنالیز تراکم مخلوط آسفالتی حاصل از پردازش تصاویر سی‌تی‌اسکن با استفاده از آستانه فازی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 779-790]

ر

 • راستی اردکانی، رضا بررسی پارامترهای اندرکنشی خاک و سازه در پاسخ های استاتیکی و دینامیکی دیوار حائل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 323-334]
 • راشدی، سیدهادی بررسی شکل پذیری مجموعه دیوار باربر بتنی با جزء مرزی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • رجایی، طاهر بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • رحیمی، رقیه بهبود نتایج پیش بینی BOD رودخانه ها بر پایه نویززدایی با مقایسه مدل های موجک عصبی، برنامه ریزی ژنتیک، شبکه عصبی و رگرسیون خطی (مطالعه موردی: ایستگاه خروجی سد کرج) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-284]
 • رحمانی سامانی، حمید محاسبه ضریب رفتار سازه های فلزی مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 453-462]
 • رخشانی مهر، مهرالله بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پوشش، مقاومت فشاری و فشار ناشی از خوردگی آرماتور بر شروع ترک خوردگی در ساز ههای بتن آرمه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 251-262]
 • رسولی، محمد رضا مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته و کوارتزی براساس مفاهیم انرژی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 89-100]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا محاسبه کاهش هزینه های عملکردی درارزیابی اقتصادی بهسازی ‏راهها(مطالعه موردی: راه اصلی فسا- زاهدشهر) ‏ [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 165-174]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • رهایی، علیرضا بررسی شکل پذیری مجموعه دیوار باربر بتنی با جزء مرزی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • روزبهانی، عباس رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]

ز

 • زمانی، محسن بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • زمانیان، مسعود بررسی اثر ترکیب نانوذرات سیلیکا و سیمان بر تثبیت خاک رس آلوده به فلز سنگین نیکل [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-830]
 • زنجیرچی، سید محمود ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-196]
 • زهرایی، سید مهدی کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-778]

س

 • سیادت، سید آمنه بررسی تاثیر نوع انعقادگر در فرآیند ترریسی فیبروئین ابریشم بازیافتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 379-388]
 • سالاری راد، حسین مدل رفتاری همزمان خرابی لگاریتمی و پلاستیک برای شبیه سازی عددی رفتار سنگها [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 513-524]
 • سیاه پلو، نوید ارزیابی نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 419-430]
 • سیدکلبادی، سیدمحمد بررسی پارامترهای اندرکنشی خاک و سازه در پاسخ های استاتیکی و دینامیکی دیوار حائل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 323-334]
 • سعادتی، بهنام سختی نسبی قاب فولادی دارای مهاربندی برون محور با دو پیوند قائم [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • سیف اللهی، حسین بررسی رفتار دال‌های بتن آرمه تحت اثر انفجار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 687-696]
 • سلاجقه، جواد بررسی تاثیر جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 535-546]
 • سلطانی محمدی، امیر تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]

ش

 • شاهوردی، کاظم بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 487-492]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرای ناگهانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • شهیدزاده، محمدصادق بررسی پارامتریک عدم قطعیت در شاخص اعتماد سازه‌های قاب خمشی بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-768]

ص

 • صبور، محمد رضا بررسی عدم قطعیت اثر آلاینده‌ گازوئیل بر رفتار ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بستر مخازن نفتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 813-820]
 • صبوری قمی، سعید سختی نسبی قاب فولادی دارای مهاربندی برون محور با دو پیوند قائم [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 3-12]
 • صدرارحامی، حمیدرضا بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از الیاف ترکیبی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • صدقی اصل، محمد مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 295-304]
 • صلاحی، محمد باقر مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 295-304]

ض

 • ضیایی موید، رضا تاثیر استفاده از محلول تبادل یونی CBR +4 در افزایش میزان باربری خاکهای رسی با شاخص خمیری مختلف [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]

ط

 • طالبی ولنی، مهدی روش سه مرحله ای انتخاب شتابنگاشت های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه ها [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 127-138]

ع

 • عبادی، پرویز مطالعه موردی کارایی لرزهای ناشی از ایجاد طبقه نرم در ساز ههای فولادی کوتاه و جایگزینی مهاربندها با قاب خمشی معادل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 237-250]
 • عبدی، محسن مدل رفتاری همزمان خرابی لگاریتمی و پلاستیک برای شبیه سازی عددی رفتار سنگها [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 513-524]
 • عبدی مقدم، مهرداد تاثیر تراز کمربند سخت کننده بر عملکرد ساختمانهای بلند فولادی تحت زلزله های نزدیک گسل [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 665-678]
 • عزیزی، فاطمه ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-196]
 • عساکره، عادل بررسی تاثیر نانو رس بر رفتار خاک های واگرا (مطالعه موردی: شهرستان میناب در استان هرمزگان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 503-512]
 • علامه نجفی، سید علی تاثیر پیوستگی المان‌ مرزی فولادی با بتن بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 697-706]
 • علامه نجفی، سید مهدی تاثیر پیوستگی المان‌ مرزی فولادی با بتن بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 697-706]
 • علی بریانی، احسان رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • علی نیا، محمدمهدی ظرفیت باربری و رفتار برشی تیرورق‌های I-شکل خمیده در افق و اثر نقص اولیه در رفتار برشی آن‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-744]
 • علوی، نادعلی تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]

غ

 • غلامی، سپهر کنترل ضوابط محدودیت تغییر مکان جهت بهبود رفتار لرز های ساز هها [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 227-236]
 • غلامی، محسن مقایسه ی روشهای انتخابی تجربی و روشهای آماری و شبکه ی عصبی مصنوعی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش(مطالعه ی موردی در مخزن سد بهشت آباد) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]

ف

 • فتحی، فرشید بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از الیاف ترکیبی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 335-346]
 • فیروزی، صادق جدایش انتخابی مس از سرب و قلع به روش استخراج حلالی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 577-580]

ق

 • قدردان، محسن بررسی عدم قطعیت اثر آلاینده‌ گازوئیل بر رفتار ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بستر مخازن نفتی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 813-820]
 • قدیمی، حامد ارزیابی تغییرات تراز و غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده از سری های زمانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 285-294]
 • قلی زاد، امین عملکرد لرزه ای پیکربندی جدیدی از میراگر اصطکاکی دورانی در مهاربندهای ضربدری [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 653-664]
 • قنواتی، حسین تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 139-148]

ک

 • کاشفی زاده، محمدحسین بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • کاوسی، مریم جدایش انتخابی مس از سرب و قلع به روش استخراج حلالی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 577-580]
 • کبیری، شیما اصلاح ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری در سازه‌های چند درجه آزادی تحت زلزله با مشخصات نزدیک گسل [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 119-126]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 477-486]
 • کراچیان، رضا مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 621-634]
 • کریمی، مهناز بررسی نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرای ناگهانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • کریمی، نسرین ارائه یک معیار جدید ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 389-402]
 • کشاورز علمداری، اسکندر جدایش انتخابی مس از سرب و قلع به روش استخراج حلالی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 577-580]
 • کلانتری، فرزین بررسی مولفه های نفوذ پذیری و دبی جریان ورودی روی شکاف هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]

گ

 • گرامی، محسن ارزیابی نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 419-430]
 • گرمسیری، محمدرضا تاثیر غلظت جامد، نرخ فلوکولانت و ابعاد ذرات بر رفتار آبگیری نمونه باطله مجتمع مس شهربابک [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 645-652]
 • گنجور، مهرداد ارزیابی طیف های طراحی ایران (استاندارد 2800) به لحاظ عدم رعایت اثرات فاصله ساختگاه به گسل به ویژه در حوزه نزدیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 547-564]
 • گودرزی، امیررضا بررسی اثر ترکیب نانوذرات سیلیکا و سیمان بر تثبیت خاک رس آلوده به فلز سنگین نیکل [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-830]
 • گودینی، جواد ارزیابی "پایداری زیست‌محیطی" در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش‌ساخته) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 565-576]

ل

 • لایقه، ماهر بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 603-618]
 • لاهورپور، سیروان ارزیابی "پایداری زیست‌محیطی" در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش‌ساخته) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 565-576]
 • لشگری، علی اثر عرض گسیختگی بر تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب‌های خاکی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-88]
 • لطفی، وحید بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 23-34]
 • لکی روحانی، علی منحنی پاسخ زمین برای تاج، دیواره و کف تونل‌های سطحی تحت میدان تنش غیرایزوتروپ: محدوده کاربرد حل تحلیلی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 493-502]
 • لکی روحانی، علی تحلیل لرزه‌ای تونل‌های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش، اندرکنش تونل و زمین [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 149-164]

م

 • متقی، لیدا اثر خطر زلزله منطقه بر انتخاب روش بهسازی یک قاب بتن آرمه معیوب [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 443-452]
 • متولیان، سید سجاد رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی، شهر تهران [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 47-56]
 • محبی، محتشم طراحی میراگر جرمی تنظیم شده ی نیمه فعال با سختی متغیر برای سازههای غیرخطی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 347-362]
 • محرابی مقدم، امین بررسی پارامتریک عدم قطعیت در شاخص اعتماد سازه‌های قاب خمشی بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-768]
 • محمدی، مجید کنترل ضوابط محدودیت تغییر مکان جهت بهبود رفتار لرز های ساز هها [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 227-236]
 • محمدزاده، مسعود ظرفیت باربری و رفتار برشی تیرورق‌های I-شکل خمیده در افق و اثر نقص اولیه در رفتار برشی آن‌ها [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-744]
 • محمود زاده کنی، ایرج ارزیابی "پایداری زیست‌محیطی" در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش‌ساخته) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 565-576]
 • مختاری، جواد بررسی تاثیر نوع انعقادگر در فرآیند ترریسی فیبروئین ابریشم بازیافتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 379-388]
 • مخملباف، محمدمهدی بهبود نتایج سنجش و آنالیز تراکم مخلوط آسفالتی حاصل از پردازش تصاویر سی‌تی‌اسکن با استفاده از آستانه فازی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 779-790]
 • مددی پور، محمّدرضا تاثیر تسلیح ملات بر عملکرد دیوارهای خشتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 403-416]
 • مدنی، سید حسام بررسی تاثیر جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 535-546]
 • میری، فهیمه بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پوشش، مقاومت فشاری و فشار ناشی از خوردگی آرماتور بر شروع ترک خوردگی در ساز ههای بتن آرمه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 251-262]
 • میری، محمود بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پوشش، مقاومت فشاری و فشار ناشی از خوردگی آرماتور بر شروع ترک خوردگی در ساز ههای بتن آرمه [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 251-262]
 • میرزایی فرد، حمید محاسبه ضریب رفتار سازه های فلزی مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 453-462]
 • میرزا گلتبار روشن، علیرضا بررسی اثر میراگرهای جدارنازک آکاردئونی در کاهش پاسخ قاب‌ها تحت بار انفجاری [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 707-722]
 • مرشد، رضا بررسی رفتار دال‌های بتن آرمه تحت اثر انفجار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 687-696]
 • میرطاهری، سیدمسعود محاسبه ضریب رفتار سازه های فلزی مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 453-462]
 • میرمحمدی، سید اصغر کاربرد مدل لوجیت ترکیبی در انتخاب وسیله: مطالعه موردی سفرهای شغلی شهر مشهد [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 581-592]
 • مروج نکو، محمد عملکرد لرزه ای پیکربندی جدیدی از میراگر اصطکاکی دورانی در مهاربندهای ضربدری [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 653-664]
 • مزارعی، علی ارزیابی طیف های طراحی ایران (استاندارد 2800) به لحاظ عدم رعایت اثرات فاصله ساختگاه به گسل به ویژه در حوزه نزدیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 547-564]
 • مشایخی، امیرحسام ارزیابی نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 419-430]
 • مشکوه الدینی، افشین تاثیر تراز کمربند سخت کننده بر عملکرد ساختمانهای بلند فولادی تحت زلزله های نزدیک گسل [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 665-678]
 • مقدس نژاد، فریدون ارائه یک معیار جدید ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 389-402]
 • مقدس نژاد، فریدون بهبود نتایج سنجش و آنالیز تراکم مخلوط آسفالتی حاصل از پردازش تصاویر سی‌تی‌اسکن با استفاده از آستانه فازی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 779-790]
 • مقصودی، احمد مطالعه موردی کارایی لرزهای ناشی از ایجاد طبقه نرم در ساز ههای فولادی کوتاه و جایگزینی مهاربندها با قاب خمشی معادل [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 237-250]
 • مقصودی، علی اکبر مدل‌سازی اجزا محدود و مقایسه آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح دارای آلیاژهای حافظه‌دار شکلی تحت بار سیکلی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 745-754]
 • مقصودی، محمد مدل‌سازی اجزا محدود و مقایسه آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح دارای آلیاژهای حافظه‌دار شکلی تحت بار سیکلی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 745-754]
 • مقیمی نژاد، سمیه مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 621-634]
 • میکائیل، رضا ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع)) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-800]
 • ملاداودی، حامد مدل رفتاری همزمان خرابی لگاریتمی و پلاستیک برای شبیه سازی عددی رفتار سنگها [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 513-524]
 • ممدوحی، امیررضا کاربرد مدل لوجیت ترکیبی در انتخاب وسیله: مطالعه موردی سفرهای شغلی شهر مشهد [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 581-592]
 • ممدوحی، امیررضا نقش الگوی اتصال مرکز ناحیه‌ها بر نتایج تخصیص ترافیکـ (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 175-184]
 • منصور خاکی، علی محاسبه کاهش هزینه های عملکردی درارزیابی اقتصادی بهسازی ‏راهها(مطالعه موردی: راه اصلی فسا- زاهدشهر) ‏ [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 165-174]
 • مهاجری، امیرهومان ارائه‌ی ضرایب بازتاب و بزرگنمایی تغییر مکان و مقایسه رفتار دینامیکی سازه‌های بلند با سیستم لوله‌ای و سیستم مهاربند بازویی روی خاک انعطاف پذیر [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 723-732]
 • موسوی، سیدرضا محاسبه کاهش هزینه های عملکردی درارزیابی اقتصادی بهسازی ‏راهها(مطالعه موردی: راه اصلی فسا- زاهدشهر) ‏ [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 165-174]
 • موسوی، میترا اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 525-534]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب بررسی نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرای ناگهانی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]

ن

 • ناصری، علی بررسی اثر میراگرهای جدارنازک آکاردئونی در کاهش پاسخ قاب‌ها تحت بار انفجاری [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 707-722]
 • ناطقی، رضا بررسی قابلیت عملکرد تراوایی در سیستم های زهکش متشکل از ژئوتکستایل و خاک تحت اثر فشار [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 635-644]
 • نصیری، نغمه اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 525-534]
 • نصیری لاریمی، جابر بررسی اثر میراگرهای جدارنازک آکاردئونی در کاهش پاسخ قاب‌ها تحت بار انفجاری [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 707-722]
 • نیکخواه، علیرضا بررسی تاثیر جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 535-546]
 • نیکنام، احمد ارزیابی طیف های طراحی ایران (استاندارد 2800) به لحاظ عدم رعایت اثرات فاصله ساختگاه به گسل به ویژه در حوزه نزدیک [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 547-564]
 • نیکنام، احمد تبعات دو پارامتری بودن طیف‌های طراحی استاندارد 2800 (A×B) و ارائه ضرایب N_a و N_v برای ارزیابی اثرات جهت‌داری در حوزه نزدیک [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 197-208]
 • نورائی، محمد روش سه مرحله ای انتخاب شتابنگاشت های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه ها [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 127-138]

و

 • وجودی، حسن منحنی پاسخ زمین برای تاج، دیواره و کف تونل‌های سطحی تحت میدان تنش غیرایزوتروپ: محدوده کاربرد حل تحلیلی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 493-502]
 • وطنی اسکویی، اصغر تاثیر تسلیح ملات بر عملکرد دیوارهای خشتی [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 403-416]
 • ولی اسکویی، شبنم تحلیل لرزه‌ای تونل‌های مستطیلی ساخته شده به روش حفر و پوش، اندرکنش تونل و زمین [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 149-164]

ه

 • هامونی، پرهام تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 593-602]
 • هروی، غلامرضا بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 603-618]

ی

 • یزدانی، آزاد بررسی پارامتریک عدم قطعیت در شاخص اعتماد سازه‌های قاب خمشی بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-768]