تعداد مقالات: 1073
28. بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.17515.6587

فاطمه جعفری؛ akram abbaspour؛ هادی ارونقی؛ علی حسین زاده دلیر


29. تاثیر عدم قطعیت ظرفیت بر تخمین منحنی خطر تقاضای لرزه ای قاب های خمشی فولادی

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.18577.6903

بهزاد شکرالهی یانچشمه؛ امین محب خواه؛ مهدی مهدوی عادلی


30. پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستربادی و سرباره براساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.17649.6631

مهرداد احسانی؛ حامد ناصری؛ روح الله سعیدی نژاد؛ محمدعلی اعتباری قصبه؛ فریدون مقدس نژاد


40. ارزیابی راهکار‌های کاهش شوری آب رودخانه کارون با استفاده از سناریو‌های مدیریتی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 245-256

10.22060/ceej.2017.12160.5138

بهمن فکوری دکاهی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


41. مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 305-320

10.22060/ceej.2018.14669.5717

رامین مسکوچی؛ امیرحسین چراغی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ احسان درویشان؛ الهام رجبی


47. مدلسازی عددی دبی جریان روگذر و درون‌گذر در سرریزهای لبه‌پهن گابیونی با شیب جانبی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 619-630

10.22060/ceej.2017.12637.5238

محمد توکل صدرآبادی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا محمدپور


49. مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 621-634

10.22060/ceej.2016.866

سمیه مقیمی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ رضا کراچیان