موضوعات = کیفیت آب
بررسی حذف نیترات از زه‌آب های کشاورزی با استفاده از فیلتر زهکشی PRB در خاک های لومی و لوم شنی

دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1005-1020

10.22060/ceej.2023.22069.7894

محسن متفرس؛ علی عصاره؛ محمد پروین نیا؛ مهدی اسدی لور؛ داوود خدادادی دهکردی


پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1097-1108

10.22060/ceej.2018.14381.5639

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ محمدجواد زارعیان؛ حمید کاردان مقدم؛ کمال محتشم


مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 621-634

10.22060/ceej.2016.866

سمیه مقیمی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ رضا کراچیان