موضوعات = سیستم های انتقال آب
یافتن محل دو نشت همزمان در شبکه توزیع آب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش خور ترکیبی

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1965-1982

10.22060/ceej.2021.20017.7316

حمیده فلاحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ بابک امین نژاد؛ جعفر یزدی


استهلاک انرژی جریان در پرتاب‌کننده‌های جامی همگرا درحضور دیواره جداکننده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 2195-2206

10.22060/ceej.2021.17990.6729

امیر ملازاده صادقیون؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمدکریم بیرامی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1093-1108

10.22060/ceej.2019.15213.5853

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 155-170

10.22060/ceej.2018.14673.5714

خاطره کاشمری؛ سید حسین مهاجری؛ امیررضا زراتی؛ مریم آذرپیرا


شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-242

10.22060/ceej.2018.14682.5719

علیرضا خاموشی؛ علیرضا کرامت؛ علی مجد


نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 547-556

10.22060/ceej.2017.13539.5438

مصطفی میرزایی‌جشنی؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ علیرضا ثابت‌ایمانی؛ اصغر اکبری