موضوعات = بهسازی خاک ها
کاربرد روش ژئوپلیمریزاسیون برای اصلاح خاک مارن زرد تبریز

دوره 56، شماره 4، تیر 1403، صفحه 4-4

10.22060/ceej.2024.21897.7844

فریبا بهروز سرند؛ افشین دیبامهر؛ رامین وفائی پور سرخابی


مطالعۀ دو بعدی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مسلح‌کننده در خاکریزهای متکی بر شمع

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-50

10.22060/ceej.2024.21779.7823

محمد فخریان نژاد؛ سید حمید لاجوردی؛ سوزان جی.ام. ون اکلن؛ آرش نیری


مدول برجهندگی تحت تنش‌های راه و باند برای خاک اساس اصلاح‌شده با سیمان و آهک

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 2065-2090

10.22060/ceej.2023.21624.7802

عطا آقایی آرایی؛ محمود قضاوی؛ فرشاد لشنی زند؛ ایرج رحمانی


بررسی رفتار خاک منجمد تحت آزمایش فشاری محدود نشده

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 3083-3096

10.22060/ceej.2022.20113.7374

علیرضا نگهدار؛ علیرضا احمدی باروق؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق


ارزیابی تاثیر زئولیت و خرده لاستیک فرسوده بر تثبیت ماسه با سیمان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 759-774

10.22060/ceej.2021.19092.7064

محمد سجاد سلطانی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ مسعود عامل سخی