موضوعات = بارگذاری انفجاری
تعداد مقالات: 11
تأثیر تعداد و جنس لایه های خاک بر پاسخ سازه های مدفون در برابر انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.19195.7100

هادی دشتی؛ مبین همتیان


رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از پروفایل فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 10-10

10.22060/ceej.2020.17546.6595

فرهاد عباس گندمکار؛ سعید پارسافر؛ وحید رضوی طوسی؛ نگار صمیمی فرد


تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2515-2528

10.22060/ceej.2019.14735.5733

صفا پیمان؛ محمدحسین تقوی پارسا؛ امین بابایی؛ احمد اکبری


ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1205-1220

10.22060/ceej.2019.15289.5873

مجید شیخعلی؛ غلامرضا اسداله فردی؛ سیدشهاب امامزاده