موضوعات = بارگذاری انفجاری
تعداد مقالات: 8
1. کنترل غیرفعال و نیمه‌فعال ارتعاشات سازه جداسازی شده تحت بارگذاری انفجار در فواصل متوسط تا دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22060/ceej.2021.18874.6991

میثم رمضانی؛ محمد صالح لباف زاده


2. ارزیابی عملکرد یک ستون بتن مسلح دربرابر بار انفجار با استفاده از روش تحلیل انفجاری نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22060/ceej.2021.19569.7202

محمدرضا محمدی زاده؛ علی سیفی نیا


3. بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2021.18821.6971

امیر علی اکبری؛ سید امیرحسین هاشمی؛ مسعود ضیایی؛ یحیی نصیرا


4. رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از پروفایل فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 10-10

10.22060/ceej.2020.17546.6595

فرهاد عباس گندمکار؛ سعید پارسافر؛ وحید رضوی طوسی؛ نگار صمیمی فرد


6. تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 9-9

10.22060/ceej.2019.14735.5733

صفا پیمان؛ امین بابایی؛ احمد اکبری؛ محمدحسین تقوی پارسا


7. ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1205-1220

10.22060/ceej.2019.15289.5873

مجید شیخعلی؛ غلامرضا اسداله فردی؛ سیدشهاب امامزاده