کلیدواژه‌ها = مدلسازی
برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 475-490

10.22060/ceej.2015.369

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی؛ وحید نیک بین


مدلسازی ارتباط بین زبری سطح با ابعاد و اندیس کار کانی های باریت ، پیریت و کوارتز

دوره 47، شماره 2، آذر 1394، صفحه 81-89

10.22060/ceej.2015.560

جعفر شهریورقوزوللو؛ یونس شکاریان؛ Bahram Rezai؛ fateme Monemi motlagh؛ محمد رضا اصلانی