برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 مربی گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی شهید نیک بخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تاکنون تعداد معدودی الگوریتم برای بهینه سازی محدوده استخراج زیرزمینی ارائه شده است. بر این اساس، نرم افزارهای بهینه سازی محدوده استخراج زیرزمینی نیز رشد کمی داشته اند و تعداد این برنامه ها بسیار معدود است. یکی از الگوریتم های ارائه شده در زمینه بهینه سازی محدوده استخراج زیرزمینی، الگوریتم فراگیر GOUMA بوده که بر روی مدل های بلوکی
اقتصادی با ارزش متغیر ( VVEM ) اجرا می شود و توانایی تعیین جانمایی بهینه کارگاه های استخراج را دارد. به منظور سهولت استفاده از الگوریتم GOUMA و بکارگیری آن برای حل مدل های بزرگ، یک برنامه کامپیوتری به زبان ++ C به نام GOUMA‑CP طراحی و تدوین شده است. در این برنامه پس از وارد نمودن مجموعه ای از اطلاعات فنی، هندسی و اقتصادی، محدوده بهینه استخراج تعیین شده و مجموعه ای از اطلاعات شامل آدرس (مختصات) و ارزش اقتصادی بلوک های واقع در محدوده استخراج به کاربر معرفی می شود. در این مقاله، پس از معرفی برنامه GOUMA‑CP ، از این برنامه به منظور طراحی محدوده بهینه استخراج در یک معدن طلای رگه ای در استرالیا (که به روش کند و آکند استخراج می شود)، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Computer based optimisation of underground mining area

نویسندگان [English]

  • S. E. Jalali 1
  • M. Ataee-pour 2
  • K. Shahriar 3
  • E. i Elahi-Zeyn 4
  • V. Nikbin 5
1 Associate Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University
2 Associate Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
3 Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
4 Lecturer, Department of Mining Engineering, University of Sistan and Bluchestan
5 Ph.D. Student, Department of Mining Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Few algorithms are available for economic optimization of underground mining area. This is mainly
because there are a variety of underground mining methods with various restrictions and conditions and
the underground mining parameters are more complex. Therefore, it does not allow the development
of general optimization tools, especially, software tools or computer programs. Based on the Global
Optimization for Underground Mining Area (GOUMA) algorithm, a computer program, GOUMA-CP,
was developed to implement the mentioned algorithm. GOUMA enjoys a new system of modelling
named “Variable Value Economic Model” (VVEM) and benefits from the mathematical proof and
provide the true optimal solution according to the conditions and environment it is applied. This paper
includes a description of the GOUMA-CP program in details and the corresponding algorithm briefly.
This computer program has successfully been applied to optimize underground mining area of a gold
mine in Australia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Optimization Algorithm
  • Computer Software
  • Underground Mining
  • GOUMA-CP
[1]Jalali, S. A. and Hosseini, H.; “Optimization of Extraction Range in Underground Mining Using a Greedy Algorithm,” Journal of Science and Research in Mining Engineering, Vol. 4, No. 7, pp. 1–11, 2009 (in Persian).
[2]Ataeipour, M. and Jalali, S. A.; “Optimum Selection of Mining Range and Placement of Workshops Extraction in Underground Mining,” Journal of Science and Research in Mining Engineering, Vol. 8, No. 20, pp. 73–89, 2013 (in Persian).
[3]Riddle, J.; “A Dynamic Programming Solution of a Block-caving Mine Layout,” 14th International Symposium on the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Colorado, pp. 767–780, 1977.
[4]Venkataraman, P.; “Applied Optimization with MATLAB Programming,” John Wiley and Sons, New York, pp. 239–241, 2001.
[5]Ovanic, J. and Young, D.; “Economic Optimization of Stope Geometry Using Separable Programming with Special Branch and Bound Techniques,” 3rd Canadian Conference on Computer Applications in the Mineral Industry, Balkema Rotterdam, pp. 129–135, 1995.
[6]Jalali, S. E. and Ataee-pour, M.; “A 2D Dynamic Programming Algorithm to Optimize Stope Boundaries,” Proceedings of the 13th Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, (eds. Hardygora, M. et al.), Rotterdam, Balkema, pp. 45–52, 2004.
[7]Jalali, S. E.; Ataee-pour, M. and Shahriar, K.; “Rigorous Algorithms to Optimise Stope Boundaries; Capabilities, Restrictions and Applications,” Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection (SGEM 2007), Albena, Bulgaria, 2007.
[8]Jalali, S. E.; Ataee-pour, M.; Shahriyar, K. and Elahi-Zeyni, E.; “A Computer Program to Optimize Stope Boundaries Using Probable Stope Algorithm,” Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME), Vol. 2, No. 3, pp. 7–14, 2007.
[9]DATAMINE Mining Software; “Floating Stope Optimiser–User Guide,” Mineral Industries Limited, pp. 1–20, 1995.
[10]Ataee-pour, M.; “A Heuristic Algorithm to Optimise Stope Boundaries,” Ph.D. Thesis, University of Wollongong, 2000.
[11]Topal, E. and Sens, J.; “A New Algorithm for Stope Boundary Optimization,” Journal of Coal Science and Engineering, Vol. 16, No. 2, pp. 113–119, 2010.
[12]Brayan Research Center; “Datamine Results for a Gold Mine,” Qeensland University, Qeensland, Australia, 2006.