مدلسازی ارتباط بین زبری سطح با ابعاد و اندیس کار کانی های باریت ، پیریت و کوارتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قم- یزدانشهر- 14م ابوذر شرقی- ک12- دست چ- درب آخر

2 تهران خیابان حافظ روبه‌روی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی طبقه ششم محمد رضا اصلانی

چکیده

زبری سطح ذرات نقش بسیار مهمی در فرآیندهای فرآوری مواد معدنی دارد. از این رو شناخت ارتباط بین زبری سطح ذرات با پارامتر ابعاد و اندیس‌کار، مهم است. در این پژوهش، نمونه پیریت ، باریت و کوارتز به ترتیب با اندیس کار 73/4، 93/8 و 57/13kwh/st مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری زبری سطح ذرات نشان می‌دهد که با کاهش ابعاد ذرات، زبری ذرات نیز، کاهش می‌یابد. همچنین در تمامی محدوده‌‌های ابعادی زبری سطح‌ باریت، بیشتر از پیریت و پیریت بیشتر از کوارتز به دست آمد، که نشان از کاهش زبری سطحی ذرات با افزایش اندیس باند دارد. بیشترین زبری ذرات برای باریت، پیریت و کوارتز در محدوده ابعادی 147+177- میکرون رخ داد، که به ترتیب معادل 41/193، 63/84 و 09/23 )بی بعد) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of modeling between surface roughness and work index for Barite, pyrite and quartz

نویسندگان [English]

  • jafar shahrivar ghuzullo 1
  • Younes Shekarian
  • Bahram Rezai
  • fateme Monemi motlagh
  • Mohammad Reza Aslani 2
چکیده [English]

Morphology properties, such as surface roughness, have a very important role in the minerals processing. Thus, understanding the relationship between surface roughness of the particles and their Bond work index is important. In this study, pyrite, barite and quartz with the work index of 4.73, 8.93 and 13.57 kwh/st are examined respectively. Results showed that with decreasing of particle size, particle roughness increased. Also surface roughness in the all size ranges is as following: barite> pyrite> quartz. Consequently surface roughness of the particles decreases with increasing of their bond index. Maximum particles roughness for barite, pyrite and quartz occurred in range of +177- 147 microns, that are equivalent to 41/193, 63/84 and 09/23 (dimensionless), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface roughness
  • word index
  • Particles size