کلیدواژه‌ها = مکانیک شکست
بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 89-96

10.22060/ceej.2017.11366.5012

وحید بروجردیان؛ ابوالفضل شرافتی؛ حسین کریم پور


بررسی مکانیک شکست سنگ‌های مختلف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-9

10.22060/ceej.2012.89

مسعود چراغی سیف آباد