نویسنده = منصور پرویزی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تأثیر اندرکنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه‌ای طبقات ساختمان با مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22060/ceej.2021.19035.7041

آرش سروی؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ علی علی پور منصورخانی


2. مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای‌

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 7-7

10.22060/ceej.2020.18247.6808

جهانپور منفرد؛ منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ محمد صدقی اصل


4. مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 295-304

10.22060/ceej.2015.407

محمد باقر صلاحی؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل