نویسنده = مهدی ایران نژاد
تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون یونی روی از پساب های صنعتی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 679-686

10.22060/ceej.2016.698

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ امیررضا آزادمهر


تاثیر عوامل موثر بر بازیابی فروشویی ستونی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 47-53

10.22060/ceej.2016.507

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ محسن هاشم زاده؛ سعید سلطانی محمدی


حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 35-42

10.22060/ceej.2013.14

حسن صدیقی؛ مهدی ایران نژاد؛ مهدی قراباغی