نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی کوپایی، عباس تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • آقاکوچک، علی اکبر تاثیر فاصله آزاد انتهایی مهاربند در شکل پذیری قاب های فولادی دارای مهاربندهای همگرا [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ا

 • ایران نژاد، مهدی حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 35-42]
 • اسلامی، ابوالفضل نشست حاصل از بهسازی انفجاری در نهشته‌های شل و اشباع؛ کاربرد برای 18 مورد عملی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 49-63]
 • اصغری تکدام، هوشنگ بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف‌های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین‌نامه 2800 زلزله ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 53-67]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • اصفهانی، محمدرضا استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین‌نامه ACI 440.1R-06 در پیش‌بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • افندی‌زاده، شهریار مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • الیاس، جهانگیر بررسی اثر ژئوتکستایل‌ها در افزایش باربری روسازی (قسمت اول: مطالعات آزمایشگاهی) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 43-51]
 • امام، سیدمحمد رضا بررسی آزمایشگاهی ناپایداری شیب‌های ماسه ای غیر متراکم در اثر بالا آمدن سطح آب [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 65-72]

ب

 • بانکی، محمد تقی بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 31-40]
 • بنازاده، مهدی ارزیابی احتمالاتی سطح فروریزش سازه‌های فولادی بر اساس شبیه‌سازی مکانیزم‌های شکست با استفاده از شبکه احتمالاتی بیزین [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-96]

پ

 • پوربیک، پویا دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]

ت

 • تهرانی مقدس، سیاوش پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 97-104]

ح

 • حسنی، حسین پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 97-104]
 • حسنلوراد، محمود بررسی قابلیت تزریق‌پذیری خاک ماسه‌ای‌ با دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 41-48]

ر

 • رخشانی‌مهر، مهراله استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین‌نامه ACI 440.1R-06 در پیش‌بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • رسولی، روزبه بررسی آزمایشگاهی ناپایداری شیب‌های ماسه ای غیر متراکم در اثر بالا آمدن سطح آب [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 65-72]
 • رمضانیانپور، علی اکبر دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • رئیسی، کیوان تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]

س

 • ساعتچی، احمد تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • سبط، محمد حسن بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 31-40]
 • سلطانی محمدی، مسعود مدل‏های رفتاری المان بتن مسلح ترمیم یافته با پوشش FRP پس از خوردگی آرماتور [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 13-29]
 • سنایی راد، علی طراحی بهینه دیوارهای حائل وزنی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبورعسل [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]

ش

 • شاکران، مهدی نشست حاصل از بهسازی انفجاری در نهشته‌های شل و اشباع؛ کاربرد برای 18 مورد عملی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 49-63]
 • شیرازی، حمید اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • شریعت، مهرداد مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 25-33]
 • شعبانی، سعید تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • شهوند، احسان بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 31-40]

ص

 • صدیقی، حسن حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 35-42]
 • صرافی یگانه، آرش بررسی قابلیت تزریق‌پذیری خاک ماسه‌ای‌ با دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 41-48]
 • صفائیان، امین مدل‏های رفتاری المان بتن مسلح ترمیم یافته با پوشش FRP پس از خوردگی آرماتور [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 13-29]

ع

 • عباسی، نادر اثر ذوب و یخبندان های مکرر بر ویژگی های مکانیکی خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • علی پور، مهرداد تاثیر فاصله آزاد انتهایی مهاربند در شکل پذیری قاب های فولادی دارای مهاربندهای همگرا [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ف

 • فرشته نژاد، سید احسان ارزیابی احتمالاتی سطح فروریزش سازه‌های فولادی بر اساس شبیه‌سازی مکانیزم‌های شکست با استفاده از شبکه احتمالاتی بیزین [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-96]

ق

 • قراباغی، مهدی حذف ناخالصی‌های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 35-42]
 • قربانی، محمدعلی مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 97-105]
 • قلی نژاد، محمدرضا پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 97-104]
 • قلهکی، مجید بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف‌های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین‌نامه 2800 زلزله ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 53-67]

گ

 • گرامی، محسن بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف‌های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین‌نامه 2800 زلزله ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 53-67]
 • گلچین فر، نیما اثر ذوب و یخبندان های مکرر بر ویژگی های مکانیکی خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • گلعذار، محمد علی تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]

ل

 • لریان، مرتضی بیک مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 97-105]
 • لشته نشایی، میراحمد مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 97-105]
 • لطف اللهی یقین، محمدعلی مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 97-105]

م

 • معصومی‌فرد، وحید بررسی آزمایشگاهی ناپایداری شیب‌های ماسه ای غیر متراکم در اثر بالا آمدن سطح آب [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 65-72]
 • مکارچیان، مسعود بررسی اثر ژئوتکستایل‌ها در افزایش باربری روسازی (قسمت اول: مطالعات آزمایشگاهی) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 43-51]
 • مودی، فرامرز دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • موسوی، سید روح الله استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین‌نامه ACI 440.1R-06 در پیش‌بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]

ن

 • نساری، علی طراحی بهینه دیوارهای حائل وزنی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبورعسل [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]