موضوعات = مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
تعداد مقالات: 60
1. تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19216.7104

علیرضا روشنی؛ محسن گرامی؛ امید رضائی فر


4. بهینه‌سازی هزینه چرخه عمر پلها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پلها (مطالعه موردی پلهای مسیر ساری به محمودآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22060/ceej.2022.17603.6622

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ شروین روشن قلب


16. پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های معمولی، حاوی خاکستر بادی و سرباره بر اساس روش‌‌های نوین و ارائه طرح مخلوط‌های بهینه آن‌ها

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.17649.6631

مهرداد احسانی؛ حامد ناصری؛ روح الله سعیدی نژاد؛ محمدعلی اعتباری قصبه؛ فریدون مقدس نژاد


18. بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 5-5

10.22060/ceej.2020.17795.6677

سیامک نیلچیان؛ جواد مجروحی سردرود؛ مهراب داراب پور؛ شهریار طاووسی تفرشی