موضوعات = مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
نقش استفاده از بانک اطلاعاتی مصالح و تجهیزات در فرآیند پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22060/ceej.2023.21388.7703

علی بیدهندی؛ مجتبی عزیزی؛ احسان اله اشتهاردیان


بررسی مدیریت ریسک در مرحله احداث با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: پروژه احداث خط لوله نفت یزد- نائین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22060/ceej.2023.21184.7643

میثم سهرابی؛ هیرش سلطان پناه؛ امیراسعد نصری زر؛ محمدصدیق ثابتی