کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
تعداد مقالات: 9
3. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


4. بررسی آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی جانبی با کلید‌های مورب

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1671-1684

10.22060/ceej.2019.15599.5970

محمود کریمی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ مجتبی صانعی؛ جلال عطاری


5. بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرداب‌شکن‌های هرمی بر ضریب دبی سرریز نیلوفری در شرایط استغراق

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1093-1108

10.22060/ceej.2019.15213.5853

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


8. مدلسازی عددی دبی جریان روگذر و درون‌گذر در سرریزهای لبه‌پهن گابیونی با شیب جانبی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 619-630

10.22060/ceej.2017.12637.5238

محمد توکل صدرآبادی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا محمدپور


9. بررسی ضریب دبی و افت انرژی جریان عبوری از سرریز و سرریز- دریچه نیم استوانه‌ای

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 499-510

10.22060/ceej.2017.10084.4824

فروغ علی زاده صنمی؛ مجتبی صانعی؛ محسن مسعودیان