کلیدواژه‌ها = انفجار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آسیب پذیری اتصالات ستونهای فولادی پرشده با بتن در برابر سناریوهای مختلف انفجار

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2021.18821.6971

امیر علی اکبری؛ سید امیرحسین هاشمی؛ مسعود ضیایی؛ یحیی نصیرا


2. رفتار دینامیکی سقف مرکب متشکل از پروفایل فولادی تاخورده و صفحه تخت تحت بار انفجار

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 10-10

10.22060/ceej.2020.17546.6595

فرهاد عباس گندمکار؛ سعید پارسافر؛ وحید رضوی طوسی؛ نگار صمیمی فرد


3. تعیین ضریب رفتار پوشش بتنی سازه‌های زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 9-9

10.22060/ceej.2019.14735.5733

صفا پیمان؛ امین بابایی؛ احمد اکبری؛ محمدحسین تقوی پارسا


5. تحلیل حساسیت اثر بارگذاری دینامیکی بر فضاهای زیرزمینی بدون پوشش به روش عددی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-390

10.22060/ceej.2017.11445.5073

مرتضی رحیمی دیزجی؛ احمد فهیمی فر؛ مسعود جبارزاده