جدایش انتخابی مس از سرب و قلع به روش استخراج حلالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

خاصیت هدایت الکتریکی بالای فلزاتی نظیر طلا، نقره و پلاتین باعث شده است تا کاربرد این فلزات در تجهیزات الکترونیکی به صورت بسیار گسترده‌ای افزایش یابد. علاوه براین فلزات، مقدار قابل توجهی مس، قلع وسرب به‌عنوان اتصالات وفیکس‌کننده قطعات الکترونیکی برروی برد استفاده شده است. پیشرفت تکنولوژی سبب ایجاد حجم زیادی پسماند الکترونیکی در جهان می‌شود. باتوجه به تناژ این ضایعات و درصد بالای مس و آلیاژ لحیم موجود در آن، بازیابی این فلزات از دیدگاه اقتصادی و به عنوان پیشنیاز جهت حذف فلزات گرانبها اهمیت دارد. در این مقاله، جداسازی مس از قلع و سرب از محلول لیچینگ قراضه‌های الکترونیکی به روش استخراج حلالی بررسی شده است. اسید فلوئوروبوریک و LIX984N بترتیب بعنوان عامل لیچینگ و حلال آلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تاثیر فاکتورهای مهم مانند درصد فاز آلی، pH و دما مطالعه شده و نتایج آن آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب توسط استخراج‌کنندهLIX984N 20% حجمی و pH تعادلی 3 امکان بازیابی گزینشی 99/99% مس از محلول لیچینگ اسیدفلوئوروبوریک این پسماندها فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selective Recovery of Copper from Lead and Tin by Solvent Extraction of Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Kavousi
  • Eskandar Keshavarz Alamdari
  • Sadegh Firoozi
Department of Mining and Metallurgical engineering, Amirkabir university of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

High electrical conductivity of metals such as gold, silver and platinum extensively increased the use of these metals in electronics. In addition to the platinum group metals, large amounts of copper, tin and lead are present in E-Waste. For an effective recovery of precious metals, and also from an economic perspective, it is essential to recover the mentioned metals. In this paper, separation of copper from tin and lead by solvent extraction was studied. Fluoroboric acid and LIX984N was used as leachant and organic solvent, respectively. Effective factors such as the concentration of organic solvent, pH, temperature and concentration of copper on the extraction of copper were investigated. The treatment of leach liquor for solvent extraction of copper with LIX984N showed that 20% LIX984N in kerosene, a 30 min period of equilibrium, and a pH of 3 were sufficient for the extraction of Cu(II) and 99.99% copper can be recovered from the leached solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic waste
  • Solvent extraction
  • LIX984N
  • Fluoroboric acid
  • Recovery
[1] M. Jha, J.-C. Lee, A review on the status of WEEE recycling in Korea, Journal of Metallurgy and Materials Science, 48(3) (2006) 117-127.
[2] M. Bertram, T. Graedel, H. Rechberger, S. Spatari, The contemporary European copper cycle: waste management subsystem, Ecological Economics, 42(1) (2002) 43-57.
[3] C.-H. Lee, C.-T. Chang, K.-S. Fan, T.-C. Chang, An overview of recycling and treatment of scrap computers, Journal of hazardous materials, 114(1) (2004) 93-100.
[4] T. Oishi, K. Koyama, H. Konishi, M. Tanaka, J.-C. Lee, Influence of ammonium salt on electrowinning of copper from ammoniacal alkaline solutions, Electrochimica Acta, 53(1) (2007) 127-132.
[5] J. Lu, D. Dreisinger, Solvent extraction of copper from chloride solution I: Extraction isotherms, Hydrometallurgy, 137 (2013) 13-17.
[6] F. Veglio, R. Quaresima, P. Fornari, S. Ubaldini, Recovery of valuable metals from electronic and galvanic industrial wastes by leaching and electrowinning, Waste Management, 23(3) (2003) 245-252.
[7] N. Spyrellis, Production of copper powder from printed circuit boards by electrodeposition, Global NEST Journal, 11(2) (2009) 241-247.
[8] R. Gibson, D. Fray, J. Sunderland, I. Dalrymple, Recovery of solder and electronic components from printed circuit boards, in: Electrochem. Soc., Proc, 2003, pp. 346-354.
[9] Z. Lazarova, M. Lazarova, Solvent extraction of copper from nitrate media with chelating LIX-reagents: comparative equilibrium study, Solvent extraction and ion exchange, 23(5) (2005) 695-711.