مطالعه و بررسی پیش تغلیظ کانسنگ کرومیت سبزوار با روش سنگ جوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

سنگ جوری به‌عنوان یک مرحله مؤثر در فرآیند فرآوری کرومیت مطرح است و نتایج محدودی در این زمینه گزارش شده است. با به کارگیری این روش، صرفه‌جویی قابل توجهی در انرژی و افزایش تولید در مرحله خردایش صورت می‌گیرد. سنگ جوری در سه مرحله ورودی به سنگ شکن اولیه، خروجی از سنگشکن اولیه و ورودی به جدایش ثقلی انجام می‌گیرد که مرحله خروجی سنگ شکن اولیه نتایج مطلوب‌تری به دنبال داشته است. در این تحقیق، برای جداسازی کرومیت با دستگاه سنگ جوری طراحی شده، شناسایی و خواص سنجی کرومیت انجام شده است. ابتدا کانی‌ها توسط اسکنر سه بعدی تصویربرداری شده و پس از ایجاد ابر نقاط، حجم به دست می‌آید و بر اساس آن قطر معادل قطعه سنگ تعیین می‌شود. سپس قطعات بر روی نوار نقاله دستگاه ساخته شده قرار گرفته و توسط حسگر لودسل، جرم هر کانی روی نوار نقاله در حال حرکت اندازه‌گیری می‌شود و جرم مخصوص کانی را مشخص می‌سازد. در نهایت با توجه به ابعاد و شروط مشخص شده، از مدل مربوط به هر فراکسیون مقدار عیار قطعه سنگ مشخص شده و بر اساس حد مشخص شده برای عیار، به کنسانتره یا باطله هدایت می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کرومیت منطقه سبزوار با عیار 26/16درصد و کانی‌های مزاحم همراه پس از ورود به دستگاه سنگ جوری طراحی شده، کنسانتره اولیهای معادل کرومیت 33/11درصد و بازیابی 83/92درصد تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Sabzevar Chromite Preconcentration with Advanced ore Sorting Techniques

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbani 1
  • B. Rezaii 2
1 Faculty of Mining Engineering, islamic azad university science and research branch
2 Faculty of Mining and Metallurgy, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ore sorting Proposed proposed as an important step in the plant of chromite processing and the reported results in this field bounded. By using this method, substantial energy savings and increasing in production take place in the comminution stage. Ore sorting is done in three stages including entrance to the primary crusher, the output of the primary crusher and entrance to gravity separation which the primary crusher output stage has more favorable results. In this study, for separation with designed device, the identification and characterization of chromite ore is performed. Firstly, minerals imaged with three-dimensional scanner and by creating a cloud of points, the volume of chromite ore achieved and the equivalent diameter of stone pieces are determined. Then ores placed on the device’s conveyor and the mass of each pieces are measured by load cell sensor and the density of minerals determined. Finally, according to the size and specified conditions of each fraction, the grade of stone pieces determined and according to the limit specified for the grade of the ore driven to concentrate or tailings. The results showed that Sabzevar chromite with a grade of 26.16 percent with gaunge minerals after ore sorting, produces an initial concentrate with 33.11 and 83.92 percent of the grade and recovery respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ore Sorting
  • Physical Separation
  • Chromite
  • Separation Efficiency
  • DX10
[1] Joseph, Lessard., 2014. Development of ore sorting and its impact on mineral processing economics, Minerals Engineering, 65(2014) 88–97.
[2] Bond, F.C., 1961. Crushing and Grinding Calculations, Allis-Chalmers Manufacturing Company, (1961) 16.
[3] de Bakker, J., 2014. Energy use of fi ne grinding in mineral processing, Metall. Mater. Trans. E 1E, (2014) 8–19.
[4] Wills, B., Napier-Munn, T., 2006. Mineral Processing Technology, Elsvire Scince & Technology Books.
[5] Rezaii. Bahram, 2015. Precoasting and physical processing in mineral processing, Amir Kabir University of Technology Publication. [In Persian]
[6] JM Bergmann, 2011. Industrial Minerals (London), 2011 - Metal Bulletin Journals Ltd, 4(2011) 11–14.
[7] Marinus Dalm. 2014. Application of near-infrared spectroscopy to sensor based sorting of a porphyry copper ore, Minerals Engineering. 58(2014) 7–16.
[8] Joseph Lessard, 2015. Bridging the gap: Understanding the economic impact of ore sorting on a mineral processing circuit, Minerals Engineering, 65(2015).
[9] G.R. Ballantyne, 2014. Benchmarking comminution energy consumption for the processing of copper and gold ores, Minerals Engineering. 65(2014) 109–114.
[10] Steinert US, 2015. Sensor sorting: what’s the real value of sensor-based sorting?”<http://www.steinertglobal.com/us/en/products/sensor-sorting/steinert-xss-xray-sorting-system/>(accessed 05.03.15), 88–97.